Resultaten

Dit is wat MVO Nederland al heeft bereikt voor de nieuwe economie

De nieuwe economie bereiken we niet zomaar. Daarvoor is actie nodig. Actie die leidt tot impact. We zijn trots op wat we al hebben kunnen bewerkstelligen samen met onze partners. Hieronder vind je enkele inspirerende projecten. Filter ze op onze centrale thema’s om nog sneller te vinden wat je zoekt.
Biodiversiteit

Woonwijk Steenbrugge: deze pilot toont de positieve impact van natuurinclusief bouwen aan

Duurzaam en natuurinclusief bouwen is nog lang geen norm in de bouw en projectontwikkeling. Toch biedt het volop kansen voor de sector. Daarom is een aantal partijen – samen met MVO Nederland – aan de slag gegaan met een pilot in het nieuwe dorp Steenbrugge, aan de rand van Deventer. Deze pilot...

Lees verder
Biodiversiteit

Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal maakt bouwen natuurinclusief

Met een groeiende wereldbevolking groeit ook de behoefte aan woningen en gebouwen. Onze leefomgeving versteent. Omdat dit vaak ten koste van de natuur gaat, is het tijd om anders te gaan bouwen; met zo min mogelijk negatieve impact op de natuur of zelfs met positieve impact daarop. Het Maats...

Lees verder
Groene energie
Nieuwe Rijkdom

Groene netten: infrastructuurbeheerders werken samen aan een klimaatneutrale en circulaire toekomst

Een goed werkende infrastructuur is onmisbaar en ook nog eens sterk met elkaar verweven: zonder stroom geen internet en zonder internet geen informatie voor treinreizigers bijvoorbeeld. Vandaar dat ogenschijnlijk veel verschillende infrabeheerders samenwerken in de coalitie Groene Netten. Samen hebb...

Lees verder
Echte prijzen
Nieuwe Rijkdom

Community of Practice: bedrijven leren rekenen met de échte prijs van CO2-uitstoot

Het uitstoten van CO2 is heel lang gratis geweest. Voor het bereiken van de nieuwe economie is het zaak dat hier verandering in komt. En wel door de vervuiler te laten betalen voor zijn uitstoot. Zo ontstaat er een financiële prikkel om emissie te reduceren. Het betalen voor CO2-uitstoot lijkt in ...

Lees verder
Circulaire Economie
Nieuwe Rijkdom

Hergebruik van huishoudelijk verpakkingsafval: het KVG-programma laat zien wat er kan

Plastic is een materiaal dat heel goed is her te gebruiken. Toch kiezen veel producenten bij de inkoop van deze grondstof nog voor nieuw. En dat terwijl er volop huishoudelijk plastic afval wordt ingezameld. De uitdaging? De vraag naar deze afvalstroom laten toenemen. Precies de reden dat MVO Nederl...

Lees verder
Biodiversiteit
Echte prijzen
Nieuwe Rijkdom
Transparante ketens

Futureproof Coffee Collective: een eerlijke prijs voor koffie

De koffie-industrie staat onder druk. Het productieproces heeft in veel gevallen een negatieve impact op mens en natuur achter in de keten, terwijl koffiebranders moeten werken met kleine marges, hoge kosten en scherpe concurrentie. Om dat aan te pakken is het tijd om ‘echte prijzen’ te gaan re...

Lees verder