Werkbezoek met politici: natuurlijke landbouw

project results

Biodiversiteit

We staan voor een uitdaging in onze natuur en maatschappij. De biodiversiteit, en bodem-, water- en luchtkwaliteit vereisen een transitie. Een transitie die voor een belangrijk deel draait om de landbouw. Door als boer om te schakelen naar natuurlijke landbouw versterkt niet alleen de natuur maar krijgt de boer in deze gespannen markt ook weer perspectief. De verantwoordelijkheid voor dat omschakelen ligt in de hele keten. Daarom werkt MVO Nederland aan projecten zoals Boeren. Natuurlijk! – een collectief dat boeren helpt omschakelen naar natuurlijke landbouw. Ook politiek en beleidsmakers spelen een belangrijke rol. Daarom organiseerden we een werkbezoek met provincie Utrecht en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij dit werkbezoek op 31 maart 2023 kwamen we met partners uit ons netwerk samen bij de regeneratieve boerderij Schevichoven te Leersum. We ontvingen Johan Osinga en Guido Landheer van het ministerie van LNV, en Mirjam Sterk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Het doel: concrete voorbeelden uit de praktijk laten zien, zodat ze meer inzicht krijgen in de uitdagingen van boeren en ketenpartijen. We richtten ons met name op het overbrengen van de volgende oproepen:

  • faciliteer boeren die echt willen (en inspireer daarmee anderen);

  • stimuleer natuurlijke inkoop, ook vanuit het Rijk zelf;

  • zorg voor experimenteerruimte en financiering van duurzame initiatieven;

  • en stimuleer en ondersteun netwerkverbindingen en ketensamenwerking

Natuurlijke landbouw kan met een goed verdienmodel

Na een rondleiding over het natuurlijke landgoed – waar Maarten en Eliette van Dam van Schevichoven laten zien dat natuurlijke landbouw kán met een goed verdienmodel – bewezen we onze punten met oproepen vanuit ketenpartijen.

Zo liet tussenschakel De Lokalist zien hoe het werkt aan het beschikbaar maken van duurzaam voedsel uit korte ketens. En wat er nodig is voor een landelijke schaalsprong. Radboudumc vertelde hoe het al jaren grote volumes voedsel inkoopt bij lokale boeren, hoe dat in de praktijk werkt en hoe daarin biodiversiteit een plek te geven. RVO toonde de ambities vanuit de Rijksoverheid voor inkoop van biologisch voedsel en de wens om dat ook natuurlijk vorm te geven. Cateraar Hutten ging in op de pilot met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op biologische inkoop. En ABN AMRO Bank liet als financier praktijkervaringen en bottlenecks zien die ze leerden in een pilot regeneratieve landbouw.

Bijzonder was dat de boerenburen van Schevichoven vertelden waarom zij ook gaan omschakelen van varkenshouderij naar regeneratieve permacultuur. Hoe ze daarin samenwerken met Schevichoven. En waarom hun kinderen nu tóch het bedrijf willen opvolgen.

Meer informatie en meedoen?

Wil je meedoen? Maak dan een afspraak via de webpagina’s van beide projecten. Boeren Natuurlijk! – en het Collectief Natuurlijk Eten & Drinken – werken we de komende jaren verder aan de transitie naar natuurlijke landbouw. Wil je meedoen? Maak dan een afspraak via de webpagina’s van beide projecten.

Over werkbezoeken

Werkbezoeken als deze zorgen ervoor dat ondernemers hun verhaal kunnen doen en gehoord worden door bestuurders en politici. Met concrete voorbeelden uit de praktijk krijgen bestuurders en politici meer inzicht in de uitdagingen van koplopende ondernemers. MVO Nederland organiseert daarom graag werkbezoeken. En met resultaat. Politici en bewindslieden noemen deze voorbeelden uit de werkbezoeken regelmatig tijdens debatten. Of ze nodigen ondernemers uit om hun geleerde lessen te delen bij het uitwerken van het beleid. Soms inspireren de ondernemers zelfs tot aanpassing van het beleid ten faveure van de nieuwe economie.

Misschien vind je dit ook interessant

Voor Partners
Dag voor DoenDenkers 2024
Dit was de tweede editie van Dag voor DoenDenkers, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar.
Lees meer
True Cost Accounting in de koffiesector
Hoe bereken je de echte prijs van koffie? In dit project gingen we aan de slag met True Cost Accounting.
Lees meer
Aan de slag met circulaire kunststoffen: verfemmers
In de buyer group verfemmers kwam de hele keten bij elkaar om te werken aan circulaire verfemmers
Lees meer
Bekijk alle projectresultaten

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.