Biodiversiteit: herstel van natuurlijke rijkdommen

Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten en mensen zijn van elkaar afhankelijk. Deze wederzijdse afhankelijkheid noemen we biodiversiteit. Als er te veel soorten verdwijnen stort dit kaartenhuis in. Een nieuwe, duurzame economie zonder biodiversiteit bestaat niet. Voor bedrijven betekent dat nu dat je de schade die je met activiteiten toebrengt aan de natuur minimaliseert – in binnen- en buitenland. Én dat je de natuur integraal meeneemt in je bedrijfsvoering en beleidskeuzes.

Biodiversiteit op de NEx 2024

De score van 19,8 procent voor biodiversiteit is beter dan vorig jaar, toen deze indicator zelfs daalde. De belangrijkste oorzaken zijn het teruglopende stikstofoverschot en de afgenomen broeikasgasemissies. Dat laatste komt mede door de hoge aardgasprijzen. De betere prestaties op dit thema leiden er op termijn hopelijk toe dat de natuur in Nederland zich kan herstellen.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Het is nog steeds pionieren, maar biodiversiteit wordt een serieus thema voor het bedrijfsleven. Vergelijk het met klimaat: een jaar of tien geleden was dat voor ondernemers nog moeilijk concreet te maken in de bedrijfsvoering, nu heeft ieder serieus bedrijf een klimaatstrategie. Dat gaat ook gebeuren voor biodiversiteit. Begin er maar vast aan.

Voor politiek en beleidsmakers

Voor ondernemers zijn duidelijke randvoorwaarden voor herstel en versterking van biodiversiteit in Nederland en daarbuiten essentieel. De overheid moet daarom een langetermijnperspectief bieden met doelen en normen waar ondernemers naartoe kunnen werken. Belangrijk is ook dat het natuurinclusieve maatregelen bevordert. Door subsidies te verstrekken die de teelt en het gebruik van biobased materialen aanmoedigen. Door biodiversiteit een grotere rol te laten spelen bij aanbestedingen. En door boeren te ondersteunen in de transitie naar natuurlijke landbouw.

Interview Marcel Belt (Marcel’s Green Soap) over hoe de lichtgroene consument de weg leidt naar commercieel en duurzaam succes

Je hebt de spotjes van Marcel’s Green Soap vast wel eens voorbij zien komen op tv. Kort, kleurrijk en vrolijk vertelt Marcel zelf over hoe lekker zijn producten ruiken. En hoe goed ze voor de aarde zijn. Het merk heeft in korte tijd een positie verworven in de competitieve markt voor schoonmaakproducten. Met een commerciële inslag én een aantrekkelijk duurzaam verhaal. Hoe dat zo gekomen is en wat de lichtgroene consument daarmee te maken heeft, dat lees je in dit interview dat we met oprichter Marcel Belt hadden op zijn kantoor in Haarlem.

3 tips voor biodiversiteit in jouw bedrijf

1. Check Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief is een groot programma bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te herstellen en optimaal gebruik te maken van ecosystemen. In maar liefst tien sectoren is een agenda opgesteld, van bouw tot onderwijs, van infrastructuur tot zorg en vrijetijdseconomie. Haak aan bij die beweging via de website.

2. Word biodiversiteitsexpert

Biodiversiteit, nature based solutions, biobased grondstoffen, ecosysteemdiensten: het zijn allemaal vaktermen die in het bedrijfsleven nog niet erg geworteld zijn. Maar dat moet de komende jaren veranderen. Naast de klimaatcrisis is het uitsterven van plant- en diersoorten een catastrofe met enorme impact – ook economisch. Zorg dat je (een beetje) expert wordt op dit gebied, bijvoorbeeld via www.natuurlijkkapitaal.nl.

3. Gebruik de 3/30/300-regel

Bij de biodiversiteitstop in Montreal is afgesproken dat 30 procent van het land en zeeoppervlak beschermde natuur moet worden. Voor bedrijventerreinen kun je proberen de praktischer 3/30/300-regel toe te passen: op iedere werkplek moet je 3 bomen kunnen zien, 30 procent van het terrein is groen, er is een parkje of bosje op hoogstens 300 meter afstand.

Aan de slag met biodiversiteit

Aan de slag met biodiversiteit

In dit stappenplan volg je deze stappen op weg naar een bedrijf dat de biodiversiteit in Nederland versterkt.

Voor Partners

Nederland Natuurlijk
Hoe MVO Nederland met partners werkt aan het versterken van de biodiversiteit in Nederland.
Lees meer
Voor Partners
Boeren Natuurlijk
Boeren Natuurlijk helpt boeren omschakelen naar natuurlijke landbouw. Dit is hard nodig, want de landbouw is bij uitstek de sector die klimaatverandering kan remmen en de watercyclus en ecosystemen kan herstellen.
Lees meer

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.