Nieuwe rijkdom: een andere kijk op waarde

Nieuwe rijkdom is misschien wel de belangrijkste van onze zeven thema’s. Maar het is ook de meest uitdagende. Het vraagt namelijk een fundamenteel andere manier van kijken naar je rol in de samenleving. In de nieuwe, duurzame economie streven bedrijven niet alleen naar financiële waarden, maar juist ook naar waarde voor natuur en maatschappij. Dit houdt allereerst in dat je je impact daarop weet én meet. Niet voor niets is er steeds meer wet- en regelgeving die dit van bedrijven vraagt. Uiteraard is het daarna zaak om deze nieuwe rijkdom een integraal onderdeel te laten zijn van alles wat je doet.

Nieuwe rijkdom op de NEx 2024

De score voor nieuwe rijkdom stijgt fors, en dat is goed nieuws. De cijfers voor dit thema zijn gebaseerd op beleggingen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij alle drie is een verschuiving te zien naar duurzamere investeringen. Het lijkt erop dat de grote geldstromen langzaam maar zeker verlegd worden van een zuivere focus op geld naar waardecreatie op lange termijn.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Het meten van en rapporteren over niet-financiële prestaties krijgt momentum. De reputatie en merkwaarde van bedrijven wordt niet alleen bepaald door hun winstgevendheid, maar ook door de maatschappelijke impact die ze hebben. Dat merk je aan de invoering van wettelijke regels als de CSRD, maar ook op de arbeidsmarkt. Hoog op de agenda van bestuur en management staat dus de maatschappelijke relevantie van de onderneming.

Voor politiek en beleidsmakers

De overheid moet bedrijven stimuleren rapportage-wetgeving te implementeren. En daarbij vooral het mkb ondersteunen. Om te voorkomen dat het een kwestie van vinkjes zetten wordt, is toezichthouden en aanspreken van bedrijven op hun verantwoordelijkheid en maatschappelijke bijdrage minstens zo belangrijk. In beleid is sturing op het vergroten van waarde voor de natuur en maatschappij essentieel. Denk aan het inkopen van producten en diensten die een positieve maatschappelijke bijdrage leveren en aan het invoeren van een generatietoets.

Interview: Roos Doggers (Abovo Media) over waarom nog zo weinig mediabureaus de kansen zien van duurzaam ondernemen

Mediabureaus. Er zijn er niet zo veel van maar ze hebben wel veel impact op het gedrag van consumenten én bedrijven. Het is dan ook een interessante tak om het verhaal van duurzaam ondernemen groter en relevanter te maken. Toch doen niet veel mediabureaus dat. Abovo Media is een uitzondering hierop. Over hoe dat zit spreken we Roos Doggers, CSR & Process Director bij het grootste onafhankelijke mediabureau van Nederland.

3 tips voor nieuwe rijkdom in jouw bedrijf

1. Breng je niet-financiële data op orde

Zorg ervoor dat je dit jaar een stevig fundament gereed hebt voor het meten en monitoren van niet-financiële prestaties. Bij voorkeur zijn je data minstens van dezelfde kwaliteit als je financiële boekhouding.

2. Ga (weer) in gesprek met je stakeholders

In tijden van corona was het lastig om bijeenkomsten te organiseren met je klanten, leveranciers, personeel en álle andere stakeholders. Het is tijd om opnieuw in gesprek te gaan en vooral goed te luisteren: hoe kijken mensen naar jouw maatschappelijke rol? Dat is medemenselijk ondernemen.

3. Onderschat de CSRD niet

De regels voor transparantie over niet-financiële zaken zijn met de introductie van de CSRD flink aangescherpt. En hoewel je als mkb’er formeel niet onder die wet valt, krijg je van grote klanten beslist meer vragen over klimaat, biodiversiteit en de herkomst van grondstoffen.

Aan de slag met nieuwe rijkdom

Als bedrijven streven naar nieuwe rijkdom dragen ze bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen en aan brede welvaart. Met dit stappenplan ga je praktisch aan de slag.

Voor Partners

Dit event is begonnen

Voor Partners

Community of Practice: aan de slag met CSRD II

Een vervolg op de Community of Practice: aan de slag met CSRD I
dinsdag 14 mei 2024 - donderdag 21 november 2024
Wisselende locaties
Verdiepte Governance
Ons project ‘Ongemak in de Boardroom’ ken je misschien wel. Het project Verdiepte Governance gaat een stap verder.
Lees meer

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.