Inclusief ondernemen: iedereen doet mee

Bedrijven in de nieuwe, duurzame economie dragen actief bij aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: iedereen die wil, kan meedoen én in het eigen levensonderhoud voorzien. Je biedt mensen gelijke kansen, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, nationaliteit, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Je beloont en behandelt mensen gelijk en geeft ze gelijke toegang tot zekerheid van werk.

Inclusief ondernemen op de NEx 2024

Al sinds de eerste editie van de NEx in 2020 is de score voor dit thema het hoogst van allemaal. Dit jaar staat de score op 35,6 procent. De diversiteit in de samenleving vindt zijn weg van de werkvloer naar de top. Maar: de score leunt sterk op man-vrouwverhoudingen, want statistieken over huidskleur of seksuele voorkeur van bestuurders en managers zijn er niet.

Op de agenda tot 2025

Voor bedrijven

Het glazen plafond voor vrouwen begint serieuze barsten te vertonen. Nu is het tijd de inclusiviteit van het bedrijfsleven verder te vergroten door bedrijven een daadwerkelijk representatieve afspiegeling van de maatschappij te laten zijn op alle vlakken.

Voor politiek en beleidsmakers

De overheid moet zich verder inzetten om de vereiste 33,3 procent vrouwen in RvC’s en MT’s te halen – ondanks dat dat aandeel toeneemt door onder meer het vrouwenquotum. Daarnaast pleiten we voor beleid dat breder kijkt dan de cijfers, zodat mensen die willen en kunnen werken een bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door flexwerk beter in te richten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven en te zorgen voor een inclusieve werkomgeving. Beleid is nodig om de werkeloosheid onder mensen met een migratieachtergrond in te perken. We zien in de NEx dat dit tien procent is gestegen, ondanks een krappe arbeidsmarkt.

3 tips voor inclusief ondernemen in jouw bedrijf

1. Verbreed je horizon

Het aandeel vrouwen aan de top neemt gelukkig gestaag toe, maar daarmee zijn we niet klaar met inclusief ondernemen. Verbreed je blik en lees bijvoorbeeld Joris Luyendijk over zijn 7 vinkjes.

2. Tackle inequality

Voor bedrijven met een internationale blik is het programma Tackling inequality van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een inspirerende bron. De grote verschillen in kansen, inkomen, welvaart en welzijn zijn een systemisch en urgent risico voor bedrijven, volgens de WBCSD.

3. Ontvang een vluchteling

Eind 2023 maakte de Hoge Raad duidelijk dat vluchtelingen meer mogen werken dan de maximale 24 weken die eerder de grens vormden. Last van een krappe arbeidsmarkt? Misschien zitten er onder gevluchte wereldburgers wel nieuwe collega’s.

Aan de slag met circulair en inclusief ondernemen

Een praktisch 5-stappenplan om circulair en inclusief te ondernemen in jouw organisatie

Voor Partners

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.