Over public affairs

Of je nu zoekt naar mogelijkheden om je CO2-uitstoot te verminderen, wilt werken aan hergebruik van je restmateriaal of financiering zoekt voor je duurzame innovaties; als ondernemer loop je tegen specifieke wet- en regelgeving aan. MVO Nederland creëert de optimale condities om toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie mogelijk te maken.

Hoe we dat doen? We gaan in gesprek te met ambtenaren, bestuurders, politici en beleidsmakers. Ook in Europa. We voorzien hen van argumentatie voor de bestaande politieke agenda. Maar helpen ook bij het op de agenda zetten van nieuwe punten. Daarbij gaan we uit van deze standpunten op de zeven thema's van de nieuwe economie.

Als belangenbehartiger van de nieuwe economie maken we duidelijk wat er moet veranderen om toekomstbestendig ondernemen eenvoudiger en financieel aantrekkelijker te maken. We maken ons daarbij hard voor systeemveranderingen die alle partners in onze beweging raken. Denk hierbij aan het bewerkstelligen van een duurzaam belastingstelsel, het neerzetten van een stevige ambitie in klimaat- en energiebeleid en de circulaire economie, en een overheid die leidend is in duurzaam inkopen en aanbesteden.

Meer informatie

Meer weten over onze public affairs-activiteiten? Neem dan contact op met Siri de Vrijer, adviseur Public Affairs. Benieuwd naar onze standpunten, klik dan door via de knop hieronder. 

Siri de Vrijer

Adviseur Public Affairs

Mark van Luijn

Adviseur public affairs