Coalitieakkoord: Aanknopingspunten voor duurzaam bedrijfsleven maar keuzes blijven uit

Nieuws
Copyrights: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het coalitieakkoord biedt aanknopingspunten voor het duurzame bedrijfsleven, maar de verduurzaming van onze economie valt of staat met hoe deze punten worden ingevuld. Duurzame ondernemers hebben juist die concrete invulling en heldere keuzes nodig om gericht langetermijninvesteringen te doen.

We staan positief tegenover de intentie om te investeren in duurzame energiebronnen en innovatie, om zo een gunstig klimaat voor ondernemerschap te creëren. Hierbij wordt het mkb extra gesteund. Ook wordt er ingezet op een kenniseconomie en wordt het belang van stabiel beleid bevestigd.  

De terminologie bij landbouw is echter alleszeggend. In de naamswijziging van het ministerie van LNV komt de natuur komt op de laatste plaats, en ‘landbouwinclusieve natuur’ is het tegenovergestelde van natuurinclusieve landbouw. En dat terwijl een sterke natuur essentieel is voor een toekomstbestendige economie.  

Bij veel maatregelen is de concrete uitwerking nog onduidelijk. Komt er een goed vestigingsklimaat alleen voor de gevestigde industrie of juist voor innovatieve duurzame bedrijven? Verminderen we de regeldruk door obstakels voor duurzaam ondernemen weg te halen, of door alle duurzame normen af te schaffen die innovatie juist aanjagen?  

Daarom roepen wij de ministers van een aankomend kabinet op om duurzaam ondernemerschap in alle uitwerkingen van dit akkoord te stimuleren door duidelijke keuzes te maken, met een bijbehorend plan. Pas dan weten duurzame ondernemers écht waar ze aan toe zijn, en kunnen ze investeren in een toekomstbestendige economie.  

Headerfoto: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Misschien vind je dit ook interessant

Nederlandse infrabeheerders zetten hun arealen in voor natuurversterking

16 mei 2024

Met het Sectorakkoord Natuurinclusieve Infrastructuur willen de ondertekenaars natuurinclusief werken de standaard maken.

Lees meer

MVO Nederland: “Europese anti-wegkijkwet biedt de voorspelbaarheid waar bedrijven om vragen”

24 april 2024

Bedrijven die hun keten inzichtelijk maken en daar kinderarbeid en milieuvervuiling tegengaan weten eindelijk waar ze aan toe zijn.

Lees meer

Waarom luisteren we naar de verliezers van de toekomst?

28 maart 2024

Verduurzamen en geld verdienen zijn onverenigbaar. Althans, dat beeld ontstaat als je de oproep van menig groot bedrijf in de media mag geloven.

Lees meer
Bekijk alle Nieuws & Opinie-artikelen

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.