Boeren. Natuurlijk! helpt boeren omschakelen naar natuurlijke landbouw

Het reguliere voedsel dat we eten heeft een verwoestend effect op onze natuur en maatschappij. Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de huidige stikstofcrisis bij op. Nog nooit was de landbouwtransitie zo urgent als nu. Maar het is nog niet te laat. Boeren hebben een oplossing. De landbouw is namelijk bij uitstek de sector die klimaatverandering kan remmen en de watercyclus en ecosystemen kan herstellen. Als natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt. Dat voor elkaar krijgen is een behoorlijke puzzel. Zeker omdat momenteel veel partijen los van elkaar werken aan een oplossing. Dat is niet efficiënt. Terwijl we elkaar wél nodig hebben.

SAMEN DE PUZZEL LEGGEN

Veel partijen hebben een stukje van de puzzel. Alleen als we de puzzel goed leggen komt samenwerking tot stand. Om dat voor elkaar te krijgen richtte MVO Nederland Boeren. Natuurlijk! op, een selectief landelijk collectief van partijen met een financieel en maatschappelijk belang bij een toename van de biodiversiteit in de Nederlandse landbouw.

Dit collectief bestaat stuk voor stuk uit partners van MVO Nederland. Dat betekent ondernemende professionals van banken, financiers, verzekeraars, agronomen, bodembiologen, overheid, coöperaties en andere afnemers. Samen maken we het omschakelen naar natuurlijke landbouw eenvoudiger.

In Boeren. Natuurlijk! zitten doeners. We staan naast de boer en leggen samen de puzzel: hoe maken we natuurlijke landbouw werkend? We gaan uit van het ondernemerschap van agrariërs. We voeren samen uit, zoeken naar wegen om dit mogelijk te maken en delen relevante kennis en ervaringen met deelnemers. We maken afspraken met partijen en committeren ons voor langere tijd aan de boer totdat het doel is bereikt.

Deelnemers

Het collectief omvat organisaties die boeren helpen omschakelen. Daarom sluiten bijvoorbeeld leveranciers van natuurlijke oplossingen aan, coöperaties en afnemers. Vanuit de overheid zijn ministeries en provincies betrokken bij het collectief. Verder sluiten financiers en financieel adviseurs aan, net als kennispartijen én boeren die al natuurlijk werken. Zie hieronder voor de meest recente lijst deelnemers.

logoslide Boeren Natuurlijk

WAT BOEREN. NATUURLIJK! DOET

Het collectief stelt samen met de boer een persoonlijke routekaart op om de boerderij binnen 5-7 jaar om te schakelen. De routekaart bevat:

  • Doelstellingen: wat is de businesscase, hoe ziet de inkomensstroom eruit en wat is de impact op biodiversiteit?
  • Een financieringsplan: welke relevante (overheids-) instrumenten kan de boer inzetten?
  • De gewenste inzet van het netwerk: welke experts, financiers, afzetpartijen en partners kunnen de noodzakelijke oplossingen bieden en regelen dit met de boer?

Afspraken leggen we vast in een vijf- tot zevenjarige samenwerking met gedeelde doelen en verantwoordelijkheden. MVO Nederland verbindt de juiste partijen en begeleidt het proces.

WAAROM MVO NEDERLAND?

MVO Nederland heeft meer dan tien jaar ervaring in duurzaam voedsel en systeemtransitie. Wij haken de juiste (markt)partijen aan bij de boer en zijn sterk in mensen verbinden en committeren aan een gedeeld doel. Ook kunnen we vanuit onze neutrale positie de ambitie hooghouden. De landbouw is de enige sector die écht positieve impact kan maken, zolang we maar met de natuur leren meewerken. Tijd om gezamenlijk op de akker de omschakeling naar natuurlijke landbouw te realiseren.

 

Maris van MVO Nederland

Maris Kool

Accountmanager

Interesse om mee te doen of vragen? Plan een afspraak in.

→ Plan een afspraak in mijn agenda

Meer informatie

Bekijk het persbericht van de lancering van Boeren. Natuurlijk! of download de infosheets. Algemene opmerkingen en vragen mogen naar  boerennatuurlijk@mvonederland.nl.

Terug naar overzicht