Buyer group voeding

project results

Circulaire Economie

Je staat er niet altijd bij stil, maar achter elke maaltijd zit een CO2-uitstoot en achter elk inkoopcontract zit een plastic afvalberg. Organisaties zoals zorginstellingen, overheden en onderwijsinstellingen hebben de kracht dit te veranderen door het realiseren van de eiwittransitie. Dit betekent: meer plantaardige eiwitten op het menu en minder dierlijke. Door voort te bouwen op de marktvisie die voortkwam uit de buyer group voeding in de zorg, stimuleren MVO Nederland en PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een vervolgtraject verschillende organisaties om anders in te kopen. Het doel? De eiwittransitie realiseren in meerdere sectoren. 

De eiwittransitie

De argumenten om toe te werken naar een plantaardiger dieet worden steeds zichtbaarder. Plantaardige eiwitten hebben ten opzichte van dierlijke eiwitten minder impact op mens en milieu. Alle schade door productie en gebruik meegerekend, is de ‘echte prijs’ van plantaardige eiwitten een stuk lager. 

Het probleem is echter niet dat we niet weten waarom het belangrijk is om over te stappen op plantaardige eiwitten, of welke stappen we moeten zetten om de eiwittransitie mogelijk te maken. Dat hebben we tenslotte in de marktvisie uitgewerkt. De vraag is hoe je je hele organisatie meeneemt in deze verandering. Wat is nodig van iedereen binnen een organisatie om de eiwittransitie door middel van inkoop te realiseren en in de praktijk te brengen? Daar ging dit vervolgproject op in. 

Buyer group voeding

MVO Nederland bracht een groep van acht organisaties uit bij elkaar om samen te werken aan de eiwittransitie. Deze organisaties variëren van ziekenhuizen tot verpleeghuizen, van onderwijsinstellingen tot Rijksinkoop en van de politie tot gemeentes. Samen vormden zij de buyer group voeding, waarbij specifiek gekeken is naar drie functies die nodig zijn om de eiwittransitie te realiseren: inkopers, contractmanagers, en duurzaamheidsmanagers en -coördinatoren.

MVO Nederland begeleidde de buyer group in een reeks van vijf bijeenkomsten en richtte zich hierin steeds op een doelgroep. Zo lag voor inkopers de focus op het opnemen van de criteria uit de marktvisie in aanbestedingen en inkooptrajecten. Voor duurzaamheidsmanagers op het creëren van intern draagvlak, zo lieten zij zich onder andere inspireren door een bezoek aan de Triodos Bank. En met de contractmanagers bespraken we het inbouwen van flexibiliteit in contracten. Het doel: het creëren van ruimte voor innovatie en daarmee de mogelijkheid beter in te spelen op de wereld om ons heen.

"Ik heb kunnen zien én ervaren welke toegevoegde waarde een goede uitvraag en integrale benadering heeft op een gezond cateringcontract"

Rico Berveling, Adviseur duurzaamheid bij Gemeente Rotterdam

Marktvisie

De deelnemers zetten stappen om hun bestaande contracten met leveranciers aan te passen en meer ruimte te bieden voor plantaardige opties. Ze hebben ideeën opgedaan over hoe duurzaamheidscriteria op te nemen in hun in aanbestedingen. En leerden hoe meer draagvlak en bewustwording te creëren voor de eiwittransitie.

Door de samenwerking en kennisdeling binnen de buyer group zijn er nieuwe relaties en netwerken ontstaan tussen de deelnemers en de experts. Het belang om na te denken over het huidige beleid met betrekking tot catering, duurzaamheid, circulariteit en eiwittransitie is door de buyer groep voeding onderstreept.

Meer weten?

Meer plantaardige eiwitten op het menu en minder dierlijke eiwitten. De weg hier naartoe is in 2022 door de buyer group voeding in de zorg onderzocht en uitgewerkt in een marktvisie, waar dit vervolgtraject op gebaseerd is. De marktvisie dient als een signaal naar de markt dat er vraag is naar duurzamere voedingsproducten en -diensten.

Vervolgstappen

De buyer group voeding is afgerond, maar de eiwittransitie gaat door. De deelnemers blijven voortborduren op de marktvisie en hebben handvatten om verder aan de slag te gaan met dit onderwerp binnen hun organisatie.

Contact

Meer weten over dit project of geïnteresseerd in een vervolg? Neem contact op met Suzanne via s.vanharen@mvonederland.nl.

Suzanne van Haren

Programmamanager

Over buyer groups

Binnen een buyer group werken leveranciers en inkopers samen voor de verduurzaming van een keten. MVO Nederland treedt op als initiator en begeleider van deze groepen.

Misschien vind je dit ook interessant

Voor Partners
Dag voor DoenDenkers 2024
Dit was de tweede editie van Dag voor DoenDenkers, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar.
Lees meer
True Cost Accounting in de koffiesector
Hoe bereken je de echte prijs van koffie? In dit project gingen we aan de slag met True Cost Accounting.
Lees meer
Aan de slag met circulaire kunststoffen: verfemmers
In de buyer group verfemmers kwam de hele keten bij elkaar om te werken aan circulaire verfemmers
Lees meer
Bekijk alle projectresultaten

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.