Aan de slag met circulaire kunststoffen: verfemmers

project results

Circulaire Economie

Verfemmers belanden na gebruik haast standaard in de verbrandingsoven. Dat terwijl ze bruikbare grondstoffen bevatten, geschikt voor het opnieuw maken van verfemmers of andere plastic producten. De buyer group verfemmers verkende de mogelijkheden van gerecycled kunststof, oftewel recyclaat. Een enkeling werkt al met dit alternatief voor kunststof gemaakt van primaire fossiele grondstoffen, maar de groep moet groter willen we de circulaire ambities voor 2050 halen.

Deze partijen werkten mee

MVO Nederland bracht een groep van dertien organisaties uit de hele keten van verfemmers bij elkaar om samen te werken aan de circulaire kunststoffen. Deze organisaties zijn verfproducenten, doe-het-zelf zaken, inzamelaars, recyclers, compounders, sorteerders en brancheverenigingen. Samen vormden zij de buyer group circulaire kunststoffen - verfemmers, een initiatief van MVO Nederland en Rijkswaterstaat.

Het streven van de buyer group is om recyclaat de standaard voor de markt te maken. Eerder werd hiervoor al een marktvisie opgesteld die de verfsector handvatten biedt om meer recyclaat in verfemmers toe te passen en zo de verpakkingen in de sector te verduurzamen. Vanuit hier startte de buyer group aan de implementatiefase. Dat wil zeggen: werken aan het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

De inkoop en toepassing van recyclaat in producten blijft nog achter bij wat technisch mogelijk en haalbaar is. In de buyer group maakten organisaties uit de hele keten daarom gezamenlijk afspraken over een strategie die bijdraagt aan het verhogen van de beschikbaarheid van recyclaat. Van inkopers en producenten van verfemmers tot inzamelaars - allemaal zetten ze concrete stappen richting circulaire verfemmers. Zo voerden ze verschillende tests uit om de technische en kwalitatieve eisen van de verfemmers van recyclaat te testen en te optimaliseren. Ook zetten ze een aantal pilots op om de retourlogistiek en inzameling van recyclaat beter te organiseren en te stimuleren. Verder werkten ze aan een eenduidige definitie en communicatie afgesproken over wat een verfemmer van minimaal 90 procent recyclaat nu eigenlijk betekent.

"Het is mij duidelijk geworden dat om succesvol te worden met recyclaat plastics, de gehele keten zal moeten willen samen werken."

Ton Hendriks, KEIM Nederland

Duidelijke klimaatimpact

In dit project werkten concurrenten op neutraal terrein met elkaar samen aan het verduurzamen van hun product en keten. De ontmoetingen zorgden voor uitvoering van experimenten en tests, waardoor de mogelijkheden voor de inzameling van gerecycled kunststof verkend werden. Deelnemer Ton Hendriks (KEIM Nederland) zegt hierover: "Het is mij wel duidelijk geworden dat om succesvol te worden met recyclaat plastics, de gehele keten zal moeten willen samen werken. Dat betekent; werkbare wetgeving en onderlinge afspraken met een hoger gezamenlijk belang als doel. Iedereen moet hierbij bereid zijn eigen verdienmodel even los te laten en mee te willen denken en werken over andermans uitdagingen in het proces."

Vervolgstappen

De eerste stappen om de verzameling van recyclaat goed te organiseren zijn door deze groep gezet. Dit kan werken als stepping stone voor verfbakjes, sausemmers en diervoederemmers. Deelnemende bedrijven gaan voorlopig verder met het doen van tests en het verder inregelen van de retourlogistiek.

Meer weten?

In 2030 wil de Nederlandse overheid het gebruik van primaire grondstoffen halveren ten opzichte van 2016 en in 2050 wil ze helemaal geen primaire grondstoffen meer gebruiken. Om een stip op de horizon te zetten is een marktvisie ontwikkeld, die handvatten biedt voor inkopende organisaties om kunststofverpakkingen voor verf zo duurzaam mogelijk in te kopen.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met Suzanne: s.vanharen@mvonederland.nl.

Suzanne van Haren

Programmamanager

Over buyer groups

Binnen een buyer group werken leveranciers en inkopers samen voor de verduurzaming van een keten. MVO Nederland treedt op als initiator en begeleider van deze groepen.

Misschien vind je dit ook interessant

Buyer group voeding
Hoe realiseer je de eiwittransitie in meerdere sectoren? MVO Nederland bracht 15 organisaties bij elkaar om samen te werken aan de eiwittransitie
Lees meer
CSRD-Day
Om bedrijven te helpen bij de CSRD organiseerden we in januari 2024 CSRD-Day.
Lees meer
Medemenselijk ondernemen
In dit project – met onder meer een community of practice –  inspireerden en activeerden we bedrijven om medemenselijk ondernemen te integreren in hun bedrijfsvoering.
Lees meer
Bekijk alle projectresultaten

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.