Plastics in Circles

Indonesië genereert jaarlijks tussen de 6,8 en 7,8 miljoen ton plastic afval. Slechts tien procent hiervan wordt gerecycled. De hoeveelheid plasticafval neemt daarbij ieder jaar met zo’n vijf procent toe, en door de uitgebreide kustlijn en het grote aantal rivieren, komt plastic afval gemakkelijk in de oceanen terecht als het niet adequaat wordt beheerd. Bovendien importeert Indonesië ook nog eens 220.000 ton plastic uit het buitenland. Om dit integraal aan te pakken slaat MVO Nederland met een groep Nederlandse en Indonesische organisaties de handen ineen voor het programma: Plastics in Circles: Indo-Dutch Consortium on Circular Plastics (PiCi). Mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en de Nederlandse ambassade in Jakarta.

For a summarized  English version, please scroll down.

Subprojecten

Plastic is goed recyclebaar. Maar de processen voor kwalitatieve recycling? Die ontbreken nog vaak. In het PiCi-programma implementeren Nederlandse bedrijven hun beproefde technologieën en best practices samen met Indonesische partijen met als doel de plasticvervuiling te reduceren en de kwaliteit van plastic reststromen voor recycling te verhogen. Om dit doel te bereiken en uiteindelijk tot een schaalbaar model te komen dat in heel Indonesië – en daarbuiten – is te dupliceren, is het project opgedeeld in vijf subprojecten: 

 1. Waste Collection and Processing (inzameling en verwerking)

 2. River Waste Collection (plastic afval uit rivieren inzamelen)

 3. Development Market for Recycled Plastics (ontwikkelmarkten voor gerecycled plastic in Surabaya, Oost-Java)

 4. Circular Procurement (circulaire inkoop)

 5. Reduce Plastic Consumption (plasticgebruik reduceren) 

In mei 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in Indonesië op het gebied van inzameling en verwerking (subproject 1) en de ontwikkelmarkten voor gerecycled plastic (subproject 3). Hoewel project 3 nog in de voorbereidende fase staat, is project 1 bijna afgerond.  

Deze bedrijven doen mee

De projecten worden gefinancierd door P4G, AEPW, lokale partners en de organisaties zelf. TNO, Rebel en MVO Nederland zorgen voor impactmonitoring, het ophalen en delen van geleerde lessen en voor opschaling door relevante stakeholders te betrekken. De project consortia voor project 1 en 3 worden gecoördineerd door MVO Nederland en bestaan uit: SweepSmart, Geesinknorba, Green Mollucas, Upp! Cycling, Umincorp, Sumber Djaja Perkasa, TNO en REBEL.

Pici-project deel 1 - Inzameling en verwerking

Deel 1 van het PiCi-project speelt zich af in Ambon. Waarom Ambon? Omdat slechts twee procent van het plastic in deze regio wordt gerecycled. Dit heeft enerzijds te maken met de vele steile, smalle en onverharde wegen die voor afvaldiensten onbegaanbaar zijn. Anderzijds met het huidige waste management systeem waardoor het meeste afval linea recta op de vuilnisbelt of in het milieu belandt. Het feit dat het een groep afgelegen eilanden betreft, maakt het organiseren van recycling nog ingewikkelder en bovenal duurder door de extra transportkosten. 

In het PiCi-project creëerden we een slim afvalcentrum met behulp van moderne Nederlandse afvalbeheertechnologie van SweepSmart en Geesinknorba. Dit stelt Ambon in staat om 28 soorten gemengd en droog afval te sorteren, waardoor er ieder jaar 1.000.000. kg minder op de vuilnisbelt of het milieu terecht komt. Dit centrum is sinds 17 mei 2023 in gebruik. Het doel van dit initiatief is niet alleen om het afvalprobleem aan te pakken, maar door de transportband biedt het ook gezond, veilig en ergonomisch werk voor het personeel, dat inmiddels bestaat uit achttien afvalwerkers waaronder elf vrouwen. 

In het project werd ook veel aandacht besteed aan gescheiden bronafval. Hoe meer inwoners immers zelf scheiden, hoe makkelijker het is om het afval te verwerken en hoe hoger de kwaliteit van het recyclebare afval. In Ambon zijn inmiddels vijf ophaalpunten operationeel in Lembah Argo, Batu Gong en PPN Tantui, waar gescheiden bronafval wordt opgehaald bij 2000 huishoudens in Ambon City. Deze huishoudens zijn actief benaderd om het belang van het scheiden van afval duidelijk te maken met speciale bewustwordingscampagnes en educatieve initiatieven tijdens religieuze bijeenkomsten, gemeenschapsbijeenkomsten en huis-aan-huis-voorlichting.  

Het project laat zien dat bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het afvalprobleem in Indonesië. De overheid heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, maar op dit moment niet voldoende middelen en capaciteit om de uitdagingen op het gebied van waste management aan te pakken. 

PICI-project deel 3 - Ontwikkelmarkten voor gerecycled plastic in Surabaya, Oost-Java

In deel 3 van het PiCi-project wordt gewerkt aan twee belangrijke elementen: de ontwikkeling van een plastic recyclingfabriek voor laagwaardige plastics en meerlaagse verpakkingsmaterialen door UPP! en een geavanceerde sorteereenheid door Umincorp in Surabaya. De bouw van de recyclingfabriek, ook wel de Upp!–factory genoemd, is inmiddels begonnen en zal in het eerste kwartaal van 2024 haar testfase ingaan. Door middel van een unieke techniek worden ongesorteerde, ongewassen en onversnipperde plastics verwerkt en omgezet in recyclebare bouwmaterialen. 

Hoe nu verder

Het opschalen van de ophaalpunten was de hoofdfocus van het project en dit is helemaal overgedragen aan de lokale non-government organisatie Green Moluccas. Deze organisatie werkt verder aan een duurzaam en levensvatbaar businessplan, waarbij extra inkomsten worden gegenereerd uit ophaalkosten van distributeurs en plastic credits betaald door instanties als hotels en supermarkten. Ook de gemeente draagt bij aan de voortzetting van dit project.  

Pici tackles plastic pollution in Indonesia (in English)

Indonesia generates between 6.8 and 7.8 million tons of plastic waste annually. Only ten percent of this plastic is recycled. The amount of plastic waste increases by about five percent each year. And on top of this, Indonesia also imports 220,000 tons of plastic from abroad. All of this combined causes a tremendous impact on the environment. In order to approach this challenge in an integrated way, MVO Nederland has joined forces with a group of Dutch and Indonesian organizations for the program: ‘Plastics in Circles: Indo-Dutch Consortium on Circular Plastics’ (PiCi). This program is supported by Rijkswaterstaat (Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management) and the Dutch embassy in Jakarta.

Plastic is highly recyclable, but what is often lacking are effective processes. All the links in the supply chain must be aligned to guarantee qualitative recycling. In the PiCi program, Dutch companies are implementing their proven technologies and best practices together with Indonesian parties. The goal? To reduce plastic pollution and increase the quality of plastic waste streams for recycling.

There are plenty of opportunities for optimization. In the PiCi project, companies are – among other activities – going to work on:

 • the collection of plastic waste streams;

 • sorting varied plastic types for qualitative recycling;

 • recycling technologies and possibilities;

 • application areas and product development.

The starting point is to develop a scalable model that can be replicated throughout Indonesia – and beyond.

What does the program entail?

The PiCi program consists of 5 sub-projects:

 1. Waste Collection and Processing.

 2. River Waste Collection

 3. Development Market for Recycled Plastics (in Surabaya, East Java)

 4. Circular Procurement

 5. Reduce Plastic Consumption.

We briefly explain subprojects 1 and 3 below, as they have launched in Indonesia on May 1, 2022 and April 1, 2022. The projects are funded by P4G, AEPW, local partners and the organizations involved. TNO, Rebel and MVO Nederland will focus on impact monitoring, retrieving and sharing lessons learned and scaling up solutions by connecting to relevant stakeholders. For project 1 and 3 the consortium members are: SweepSmart, Geesinknorba, Green Mollucas, Upp! Cycling, Umincorp, Sumber Djaja Perkasa, TNO and REBEL.

Subproject 1: Smart Waste Collective

This subproject aims to implement a best practice model for waste collection and sorting on the island of Ambon, based on proven concepts and technology from Dutch partners SweepSmart and Geesinknorba.

Subproject 2: Recycle to Value

This subproject focuses on setting up the Upp! Circular Plastic Factory in Surabaya, where a unique technique is used to process unsorted, unwashed and unshredded plastics and convert these into building materials. In addition, a study is conducted to assess the feasibility of applying Umincorp’s proven efficient sorting technology and therewith expand the market for recycled rigid plastics in Indonesia.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met m.vangendt@mvonederland.nl.

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten