Boeren Natuurlijk

projects

Voor Partners

Biodiversiteit

Voor Partners

Het reguliere voedsel dat we eten heeft grote impact op onze natuur en maatschappij. Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de huidige stikstofcrisis bij op. Nog nooit was de landbouwtransitie zo urgent als nu. Maar het is nog niet te laat. Boeren hebben een oplossing. De landbouw is namelijk bij uitstek de sector die klimaatverandering kan remmen en de watercyclus en ecosystemen kan herstellen. Als natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt. Dat voor elkaar krijgen is een behoorlijke puzzel. Zeker omdat momenteel veel partijen los van elkaar werken aan een oplossing. Dat is niet efficiënt. Terwijl we elkaar wél nodig hebben.

Samen de puzzel leggen

Veel partijen hebben een stukje van de puzzel. Alleen als we de puzzel goed leggen komt samenwerking tot stand. Om dat voor elkaar te krijgen richtte MVO Nederland Boeren Natuurlijk op, een selectief landelijk collectief van partijen met een financieel en maatschappelijk belang bij een toename van de biodiversiteit in de Nederlandse landbouw.

Dit collectief bestaat stuk voor stuk uit partners van MVO Nederland. Dat betekent ondernemende professionals van banken, financiers, verzekeraars, agronomen, bodembiologen, overheid, coöperaties en andere afnemers. Samen maken we het omschakelen naar natuurlijke landbouw eenvoudiger.

In Boeren Natuurlijk zitten doeners. We staan naast de boer en leggen samen de puzzel: hoe maken we natuurlijke landbouw werkend? We gaan uit van het ondernemerschap van agrariërs. We voeren samen uit, zoeken naar wegen om dit mogelijk te maken en delen relevante kennis en ervaringen met deelnemers. We maken afspraken met partijen en committeren ons voor langere tijd aan de boer totdat het doel is bereikt.

Deelnemers

Het collectief omvat organisaties die boeren helpen omschakelen. Daarom sluiten bijvoorbeeld leveranciers van natuurlijke oplossingen aan, coöperaties en afnemers. Vanuit de overheid zijn ministeries en provincies betrokken bij het collectief. Verder sluiten financiers en financieel adviseurs aan, net als kennispartijen én boeren die al natuurlijk werken. Zie hieronder voor de meest recente lijst deelnemers.

Wat Boeren Natuurlijk doet

Het collectief stelt samen met de boer een persoonlijke routekaart op om de boerderij binnen 5-7 jaar om te schakelen. De routekaart bevat:

  • Doelstellingen: wat is de businesscase, hoe ziet de inkomensstroom eruit en wat is de impact op biodiversiteit?

  • Een financieringsplan: welke relevante (overheids-) instrumenten kan de boer inzetten?

  • De gewenste inzet van het netwerk: welke experts, financiers, afzetpartijen en partners kunnen de noodzakelijke oplossingen bieden en regelen dit met de boer?

Afspraken leggen we vast in een vijf- tot zevenjarige samenwerking met gedeelde doelen en verantwoordelijkheden. MVO Nederland verbindt de juiste partijen en begeleidt het proces.

Waarom MVO Nederland?

MVO Nederland heeft meer dan tien jaar ervaring in duurzaam voedsel en systeemtransitie. Wij haken de juiste (markt)partijen aan bij de boer en zijn sterk in mensen verbinden en committeren aan een gedeeld doel. Ook kunnen we vanuit onze neutrale positie de ambitie hooghouden. De landbouw is de enige sector die écht positieve impact kan maken, zolang we maar met de natuur leren meewerken. Tijd om gezamenlijk op de akker de omschakeling naar natuurlijke landbouw te realiseren.

Podcast

Luister ook onze podcast over natuurlijk landbouw met Ingrid Jansen, directeur van Stimuland, en Gerard Teuling, sectormanager agrifood bij MVO Nederland. Presentatie: Michel van Kats.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met Suzanne via s.vanharen@mvonederland.nl.

Suzanne van Haren

Programmamanager

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten