Wist je dat in 2050 op veel plekken geen koffie meer kan groeien als we blijven produceren zoals we nu doen? Belangrijkste oorzaken: klimaatverandering en structurele onderbetaling van boeren. Dit geldt dus ook voor een land als Oeganda. In dit project slaan koffieprofessionals uit ons Futureproof Coffee Collective – waarin Nederlandse koffiebedrijven samenwerken aan een duurzame sector – de handen ineen voor een duurzamere koffieketen in Oeganda.

For English version, please scroll down.

In dit project bundelt MVO Nederland de krachten met drie Nederlandse bedrijven uit ons koffienetwerk: Wakuli, The Coffee Quest en Fairtrade Original. Samen met de Oegandese bedrijven Brand Coffee Farm, Zombo Coffee Partners, Ankole Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU) en Uganda Coffee Farmers Allicance (UCFA) werken ze aan de verduurzaming van de Oegandese koffiewaardeketen. 

Wat Futureproof Coffee Uganda concreet doet

Uit onderzoek blijken onderbetaling, genderongelijkheid en ecologische achteruitgang de grootste risico’s in de Oegandese koffiewaardeketen te zijn. In dit project richten we ons dan ook op deze drie thema’s. De belangrijkste doelen:  

  1. We werken aan een leefbaar inkomen voor lokale koffieproducenten

  2. We passen regeneratieve productiemodellen toe die biodiversiteit versterken en klimaatverandering tegengaan. 

In het project richten we ons ook op inkomensdiversificatie voor boeren en een betere kwaliteit koffie. Samen met de project partners, experts en producenten organiseren we trainingen en workshops op het gebied van bodembeheer, agroforestry en genderinclusie. De activiteiten gebruiken we verder als praktijkvoorbeeld om te laten zien dat duurzame koffieproductie wél haalbaar is, en eerlijke en transparante internationale ketens wél mogelijk zijn. 

"Door de samenwerking leren we van elkaar en investeren we gezamenlijk in de ontwikkeling van het regeneratieve programma en interventies, voor een betere toekomst van de boer"

Jim Tersteeg, Brand Coffee Farm

Voorbeeld voor velen

Uiteindelijk delen we de geleerde lessen en ervaringen uit Oeganda met vergelijkbare projecten binnen en buiten de koffiesector. Meer informatie of deelnemen aan dit project? Neem contact op met Marit Berkelaar via het blok hieronder. 

Futureproof Coffee Uganda

Did you know that in 2050, in many places, coffee won’t be able to grow anymore if we continue producing as we currently do? The main causes are climate change and structural underpayment of farmers. This also applies to a country like Uganda. In this project, coffee professionals from our Futureproof Coffee Collective, where Dutch coffee companies collaborate for a sustainable sector, join forces to create a more sustainable coffee chain in Uganda.

In this project, MVO Nederland collaborates with three Dutch companies from our coffee network: Wakuli, The Coffee Quest, and Fairtrade Original. Together with Ugandan companies Brand Coffee Farm, Zombo Coffee Partners, Ankole Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU), and Uganda Coffee Farmers Alliance (UCFA), they are working on the sustainability of the Ugandan coffee value chain.

What Futureproof Coffee Uganda does
Research has shown that underpayment, gender inequality, and ecological degradation are the major corporate social responsibility-risks in the Ugandan coffee value chain. Therefore, this project focuses on these three themes. The main objectives are:

  1. Working towards a sustainable income for local coffee producers.

  2. Implementing regenerative production models that enhance biodiversity and combat climate change.

The project also aims to diversify farmers’ incomes and improve coffee quality. Together with project partners, experts, and producers, we organize training sessions and workshops on soil management, agroforestry, and gender inclusion. Furthermore, these activities serve as practical examples to demonstrate that sustainable coffee production is indeed achievable, and fair and transparent international chains are in fact possible.

An example for many
Ultimately, we will share the lessons learned and experiences from Uganda with similar projects within and outside the coffee sector. For more information or to participate in this project, please contact Roxana de Raad using the contact details below.

Contact

Neem contact op met Marit via m.berkelaar@mvonederland.nl.

Marit Berkelaar

Programmamanager

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten