Futureproof Coffee Collective

Verschillende duurzaamheidsuitdagingen zoals klimaatverandering en structurele onderbetaling van koffieboeren zorgen voor grote uitdagingen binnen de koffiesector.  Als we doorgaan zoals we dat nu doen, zal in 2050 op ongeveer 50 procent van de huidige landbouwgrond geen koffie meer kunnen groeien. Daarom startte MVO Nederland in 2018 het Futureproof Coffee Collective: een netwerk van koffieproducenten, -importeurs, -branders en retailers dat sámen strijdt voor de toekomst van koffie.

Waarom het Futureproof Coffee Collectieve?

Het Futureproof Coffee Collective (FCC) is een collectief van MVO Nederland waarin bedrijven vrijwillig samenwerken aan een duurzame koffiesector. Hierin richt het collectief zich op drie van de zeven hoofdthema’s van MVO Nederland: echte prijzen, transparantie en biodiversiteit in de keten.

De koffieketen is een complexe. Vooruitstrevende bedrijven, met name het mkb, krijgen te maken met sterke concurrentie van grote bedrijven die een groot marktaandeel hebben. Daarnaast sturen grotere koffiehandelaren en inkopers vaak op prijs en is duurzaamheid ondergeschikt. Schaalbaarheid en toegang tot financiële zekerheid voor het mkb en de koffieboeren in hun ketens zijn daarmee een enorme uitdaging. 

Bundelen van krachten

Door krachten te bundelen vormt het FCC een unieke samenwerking tussen actoren uit de gehele keten. Door samen inzichtelijk en meetbaar te maken wat er gebeurt in de koffieketen en te laten zien dat het wel degelijk anders kan. Daarnaast vergroot het netwerk de zichtbaarheid van het mkb en tonen we wat eerlijke en duurzame koffie inhoudt. Om koffiedrinkers bewust te maken van het feit dat hun dagelijkse kop koffie veel te goedkoop is en dat de toekomst van koffie door vele factoren onder druk staat. 

Wat doet het Futureproof Coffee Collectieve?

Het FCC stuurt de transitie naar een duurzame koffiesector hoofdzakelijk op drie manieren:

  1. We laten zien dat duurzame koffie wél mogelijk is en lichten best practices uit het netwerk uit in de vorm van projecten, events en campagnes. We hopen hiermee ook andere actoren mee te krijgen en duurzame koffie de norm te maken.  

  2. We werken met Nederlandse bedrijven in koffieproducerende landen aan impact projecten waarin samenwerking en de drie hoofdthema’s centraal staan. Een daarvan is het project  Futureproof Coffee Uganda, waar MVO Nederland krachten bundelt met FCC partners en Oegandese koffieproducenten om de Oegandese koffiewaardeketen te verduurzamen.  

  3. We zetten Public Affairs in om maatschappelijk verantwoord in te kopen en eerlijke koffie de norm te maken. Ook roepen we de overheid op tot wet- en regelgeving dat duurzaam ondernemen beloont en bijdraagt aan transparante, eerlijke en biodiverse ketens.

Partners van het FCC

Het collectief bestaat uit bedrijven werkzaam in de koffieketen. We werken niet alleen in Nederland, maar ook aan transparantere ketens en een duurzame economie in koffieproducerende landen. Dit door samen met andere bedrijven in het netwerk projecten te doen in onder meer Colombia, Peru, Uganda en India. En door te werken aan biodiversiteitsherstel.  Onder andere deze bedrijven doen mee:

Zo werkt MVO Nederland vanaf nu aan de toekomst van koffie

Vanaf 2024 is het Futureproof Coffee Collective in samenspraak met haar partners ondergebracht in het sectornetwerk Agrifood. De missie van beide netwerken is vergelijkbaar: een agrifoodsector organiseren die duurzaam, circulair en natuurinclusief is. Vanuit dit netwerk blijven de koffiebedrijven onverminderd strijden voor de toekomst van koffie. Hoe? Door de meerjarige samenwerking met Solidaridad Europe, projecten in productielanden als Uganda, via www.goedekoffie.nl en het Natuurlijk Kapitaal programma.

Ook strijden voor de toekomst van koffie?

Of je nou een teler, importeur, brander of retailer bent. Of dat je een kleine koffiezaak in Nederland hebt of werkzaam bent bij een groot bedrijf dat die internationaal opereert en koffie op de werkvloer drinkt. We hebben jou nodig in de strijd voor een duurzame koffieproductie en een eerlijke prijs. En daar hoef je geen koffiebedrijf voor te zijn! Wil je bijvoorbeeld anders inkopen? Doe dan onze crash course of neem eens een kijkje op goedekoffie.nl. Ben jij een koffiebedrijf en wil je aan de slag om de toekomst van koffie veilig te stellen? Neem dan contact op met Roxana.

Contact

Roxana de Raad

Relatiemanager sectornetwerken & transparante ketens

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten