Dit zijn Science Based Targets en zo ga je ermee aan de slag

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vragen om snelle en doortastende actie, ook van het bedrijfsleven. Veel ondernemers in Nederland dringen daarom de uitstoot van broeikasgassen terug. De maatschappij verwacht daarbij vanzelfsprekend meer van grote, vervuilende bedrijven dan van kleine. Ze stappen over op elektrische auto’s, isoleren hun kantoorpand, wisselen warmte uit met nabijgelegen bedrijven of investeren in groene stroom. Dat zijn allemaal goede acties, maar hoe weet je of het voldoende is? Science Based Targets (SBT) bieden het antwoord. In dit artikel lees je wat dat precies zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Science Based Targets (SBT) zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die voor een grondige analyse van je uitstoot en je reductieplannen zorgen. Door te werken met deze doelen weet je of je doelstellingen, naar rato van de aard en omvang van jouw bedrijf, voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin is afgesproken is dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot ruim onder de 2 graden, en zo mogelijk zelfs tot maximaal 1,5 graden.

Grote voordeel van het werken met Science Based Targets is dat je zéker weet dat jouw klimaatinspanningen voldoende zijn; niet voor niets worden de SBT’s beschouwd als de ‘gouden standaard’. Ze maken een einde aan langlopende discussies over het ambitieniveau van energie- en klimaatdoelstellingen. En dan kun je je richten op de kern: het terugdringen van de uitstoot. Het is dus logisch dat bedrijven die klimaatverandering serieus nemen steeds vaker Science Based Targets hanteren. Onze directeur-bestuurder Maria van der Heijden geeft in dit stuk nog meer redenen met Science Based Targets aan de slag te gaan.

SCIENCE BASED TARGETS EN HET Koolstofbudget

Met als uitgangspunt een opwarming van hoogstens 2 graden kunnen wetenschappers uitrekenen tot welk niveau het CO2-gehalte in de atmosfeer nog mag stijgen. Dat levert het ‘koolstofbudget’ op: het aantal tonnen uitgestote broeikasgassen voordat de klimaatverandering onherroepelijk ontspoort. Als er niks verandert, is dit budget binnen enkele jaren verbruikt. Dat is de reden dat niet alleen de uitstoot op lange termijn naar nul moet, maar ook dat het belangrijk is om de uitstoot nu al snel te verminderen. Hoe eerder je begint met het terugdringen van CO2-emissies, hoe langer we immers hebben voordat het koolstofbudget opgebruikt is.

Doelstellingen per land, sector en per bedrijf

Om het koolstofbudget eerlijk te verdelen, is het verdeeld in doelstellingen per land (de zogenaamde Nationally Determined Contributions, NDC’s) en per sector. Voor alle organisaties is zo, met enig rekenwerk, af te leiden wat hun deel van het koolstofbudget is. Op deze manier kun je ook de Science Based Targets voor je eigen bedrijf bepalen. Anders gezegd: als je je committeert aan de SBT’s neem je een eerlijk aandeel om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Als alle bedrijven deze doelstellingen zouden halen, zou de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graden. Je mag natuurlijk ook méér doen, maar als je doelstellingen minder ambitieus zijn dan de SBT’s aangeven, draag je te veel bij aan klimaatverandering.

Als je je doelen hebt vastgesteld, kun je ze voorleggen aan het Science Based Targets initiative (SBTi), een organisatie die erop toeziet dat de juiste aanpak gevolgd is. Als je aan alle eisen voldoet, worden je doelstellingen officieel goedgekeurd door het SBTi. Daarmee staat het buiten kijf dat je op het gebied van klimaat doet wat er van je verwacht mag worden. Vervolgens moet je er natuurlijk alles aan doen om de doelstellingen te behalen.

Aan de slag met Science Based Targets

Wil jij ook starten met Science Based Targets, maar je weet nog niet hoe? We ontwikkelden een ‘Aan de slag met Science Based Targets’ die je bij de hand neemt bij het maken van een concreet plan voor deze exercitie. Vul het formulier hieronder in en je ontvang de link spoedig in de mail.

aan-de-slag-met-science-based-targets
Laat je ons weten hoe je heet?
Vul je achternaam in
We vernemen graag je functie
Vul je organisatienaam in
Geef aan hoeveel medewerkers jouw organisatie heeft
Selecteer de meest relevante voor jouw organisatie
Vul je e-mailadres in

Meld je aan voor onze COMMUNITY OF PRACTICE

MVO Nederland organiseert voor de tweede keer een Community of Practice rondom Science Based Targets om organisaties te ondersteunen. Uniek is dat je dit samen met bedrijven doet met een vergelijkbare doelstelling, waardoor je samen optrekt en leert van elkaar. Je krijgt hierin onder begeleiding van vier kennispartners hulp bij het opstellen van klimaatdoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ben je partner van MVO Nederland? Dan krijg je 500 euro korting op de deelnameprijs.