Voor Partners

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vragen om snelle en doortastende actie, ook van het bedrijfsleven. Veel ondernemers in Nederland dringen daarom de uitstoot van broeikasgassen terug. De maatschappij verwacht daarbij vanzelfsprekend meer van grote, vervuilende bedrijven dan van kleine. Ze stappen over op elektrische auto’s, isoleren hun kantoorpand, wisselen warmte uit met nabijgelegen bedrijven of investeren in groene stroom. Dat zijn allemaal goede acties, maar hoe weet je of het voldoende is? Science Based Targets (SBT) bieden het antwoord. In dit artikel lees je wat dat precies zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Wetenschappelijk gebaseerde doelen

Science Based Targets (SBT) zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die voor een grondige analyse van je uitstoot en je reductieplannen zorgen. Door te werken met deze doelen weet je of je doelstellingen, naar rato van de aard en omvang van jouw bedrijf, voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin is afgesproken is dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot ruim onder de 2 graden, en zo mogelijk zelfs tot maximaal 1,5 graden.

De gouden standaard

Grote voordeel van het werken met Science Based Targets is dat je zéker weet dat jouw klimaatinspanningen voldoende zijn; niet voor niets worden de SBT’s beschouwd als de ‘gouden standaard’. Ze maken een einde aan langlopende discussies over het ambitieniveau van energie- en klimaatdoelstellingen. En dan kun je je richten op de kern: het terugdringen van de uitstoot. Het is dus logisch dat bedrijven die klimaatverandering serieus nemen steeds vaker Science Based Targets hanteren.

Science Based Targets en het koolstofbudget

Met als uitgangspunt een opwarming van hoogstens 2 graden kunnen wetenschappers uitrekenen tot welk niveau het CO2-gehalte in de atmosfeer nog mag stijgen. Dat levert het ‘koolstofbudget’ op: het aantal tonnen uitgestote broeikasgassen voordat de klimaatverandering onherroepelijk ontspoort. Als er niks verandert, is dit budget binnen enkele jaren verbruikt. Dat is de reden dat niet alleen de uitstoot op lange termijn naar nul moet, maar ook dat het belangrijk is om de uitstoot nu al snel te verminderen. Hoe eerder je begint met het terugdringen van CO2-emissies, hoe langer we immers hebben voordat het koolstofbudget opgebruikt is.


Doelstellingen per land, sector en per bedrijf

Om het koolstofbudget eerlijk te verdelen, is het verdeeld in doelstellingen per land (de zogenaamde Nationally Determined Contributions, NDC’s) en per sector. Voor alle organisaties is zo, met enig rekenwerk, af te leiden wat hun deel van het koolstofbudget is. Op deze manier kun je ook de Science Based Targets voor je eigen bedrijf bepalen. Anders gezegd: als je je committeert aan de SBT’s neem je een eerlijk aandeel om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Als alle bedrijven deze doelstellingen zouden halen, zou de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 1,5 graden. Je mag natuurlijk ook méér doen, maar als je doelstellingen minder ambitieus zijn dan de SBT’s aangeven, draag je te veel bij aan klimaatverandering.

Als je je doelen hebt vastgesteld, kun je ze voorleggen aan het Science Based Targets initiative (SBTi), een organisatie die erop toeziet dat de juiste aanpak gevolgd is. Als je aan alle eisen voldoet, worden je doelstellingen officieel goedgekeurd door het SBTi. Daarmee staat het buiten kijf dat je op het gebied van klimaat doet wat er van je verwacht mag worden. Vervolgens moet je er natuurlijk alles aan doen om de doelstellingen te behalen.

Aan de slag met Science Based Targets

Wil jij ook starten met Science Based Targets, maar je weet nog niet hoe? We ontwikkelden een ‘Aan de slag met Science Based Targets’ die je bij de hand neemt bij het maken van een concreet plan voor deze exercitie. Vul het formulier hieronder in en je ontvang de link spoedig in de mail.

Download het stappenplan

Misschien vind je dit ook interessant

Aan de slag met afval in je organisatie

Hoe ga je nu om met afval in je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je zelfs afvalvrij wordt?

Voor Partners

Aan de slag met biodiversiteit

Aan de slag met biodiversiteit

In dit stappenplan volg je deze stappen op weg naar een bedrijf dat de biodiversiteit in Nederland versterkt.

Voor Partners

Aan de slag met circulair en inclusief ondernemen

Een praktisch 5-stappenplan om circulair en inclusief te ondernemen in jouw organisatie

Voor Partners

Bekijk alle Stappenplannen

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.