Een goed werkende infrastructuur is onmisbaar en ook nog eens sterk met elkaar verweven: zonder stroom geen internet en zonder internet geen informatie voor treinreizigers bijvoorbeeld. Vandaar dat ogenschijnlijk veel verschillende infrabeheerders samenwerken in de coalitie Groene Netten. Samen hebben zij met vijf procent ook nog eens een fors aandeel in het Nederlandse energieverbruik; een uitgelezen kans om een voorbeeldrol te nemen en ons land verder te helpen naar een circulaire en klimaatneutrale economie. MVO Nederland bracht de infrabeheerders bijeen in de coalitie Groene Netten om samen over te gaan tot actie.

Deelnemers ProRail, Rijkswaterstaat, KPN, Alliander, Enexis, Tennet, GasUnie, Stedin hebben als doel om klimaatneutrale en circulaire infrastructuren te realiseren en zetten daarbij in op energiebesparing, het toewerken naar honderd procent duurzame energie en het toepassen van circulaire principes op hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kabels met een lange levensduur en het circulair ontmantelen van oude kabels.

MVO Nederland bracht de bedrijven bij elkaar en begeleidt ze als inhoudelijke expert. Ook is MVO Nederland verantwoordelijk voor het projectmanagement. Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit. Bijvoorbeeld over maatregelen die energie besparen. Ook ontwikkelen de partijen tools die bijdragen aan transparantie.

Resultaten

De invoer van het Grondstoffenpaspoort is een van de belangrijkste resultaten van Groene Netten. Netbeheerders Alliander, Enexis, Stedin en TenneT vragen deze uit bij leveranciers. In het Grondstoffenpaspoort geven leveranciers inzicht in samenstelling van hun product, waarbij ze aangeven in hoeverre de gebruikte grondstoffen nu gerecycled zijn en dat na levensduur ook weer kunnen. Doordat alle partijen een vergelijkbaar format aanhouden, verkleint de administratieve last voor leveranciers en is het makkelijker om van elkaar te leren. Dit vormt een goede basis om samen te onderzoeken hoe onze infrastructuur in de toekomst circulair is in te richten.

Video

In de onderstaande video leggen we je in bijna 3 minuten uit wat Groene Netten is en hoe de coalitie bijdraagt aan de nieuwe economie.

Fenna Cerutti

Sectormanager Drinkwater en Infra

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten