CSRD, Science Based Targets en sturen op maatschappelijke impact: wat zijn de verschillen?

Grote bedrijven die duurzaam ondernemen serieus en integraal willen aanpakken kan het behoorlijk duizelen bij de richtlijnen en wetten die eraan komen. Goed dat ze er komen, maar hoe bereid je jouw organisatie hierop voor? MVO Nederland zet de drie belangrijkste manieren voor je op een rij. Inclusief de verschillen en mét links naar door ons ontwikkelde, praktische stappenplannen om aan de slag te gaan.

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die grotere mkb’ers verplicht te rapporteren over niet-financiële prestaties, zoals de uitstoot van broeikasgassen, corruptie en diversiteit. Maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven voor wie de non-financial reporting directive (NFRD) geldt en vanaf 2025 voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen. Voor mkb geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

  • Meer dan 250 medewerkers

  • Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar

  • Meer dan 25 miljoen euro op de balans

Voor bedrijven komt dit erop neer dat ze zich nu al moeten voorbereiden op deze richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data.

Sturen op maatschappelijke impact

Sturen op maatschappelijke impact doe je als je precies wilt weten welke bedoelde en onbedoelde maatschappelijke effecten jouw bedrijf heeft. Dat sluit niet alleen inhoudelijk goed aan bij de CSRD, maar geeft je ook handvatten om je negatieve impact te verkleinen en de positieve te vergroten. Impact meten gaat dus niet om plannen of doelstellingen, maar om de daadwerkelijke impact die je hebt op mensen, de natuur en de samenleving. Doel van een impact-exercitie is te voldoen aan bijvoorbeeld de CSRD-richtlijn, maar ook om te sturen op het terugdringen van je negatieve impact en het versterken van de positieve effecten van je onderneming.

Voor financiële zaken bestaan internationaal erkende prestatiematen, zoals winst, omzet, EBITDA en ROI. Voor maatschappelijke impact zijn die nog volop in ontwikkeling. De grote uitzondering is de uitstoot van broeikasgassen – daarvoor zijn Science Based Targets ontwikkeld. Voor je impact op biodiversiteit, innovatie of bijvoorbeeld diversiteit is het dus de kunst om kpi’s te ontwikkelen die je helpen bij het verbeteren van niet-financiële prestaties.


Science Based Targets

Science Based Targets (SBT’s) zijn op de wetenschap gebaseerde emissiedoelstellingen die naar rato van de aard en omvang van jouw bedrijf voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin is afgesproken is dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot ruim onder de 2 graden, en zo mogelijk zelfs tot maximaal 1,5 graden. SBT’s vereisen een grondige analyse van je uitstoot en je reductieplannen.  Grote voordeel daarvan is dat je zéker weet dat jouw klimaatinspanningen voldoende zijn; niet voor niets worden de SBTs beschouwd als de ‘gouden standaard’. Ze maken een einde aan langlopende discussies over het ambitieniveau van energie- en klimaatdoelstellingen. En dan kun je je richten op de kern: het terugdringen van de uitstoot.

Hulp nodig?

MVO Nederland organiseert Community of Practices op alle drie de onderwerpen waarin je met andere bedrijven werkt aan deze drie richtlijnen. Bekijk onze evenementenagenda en meld je aan. Staat er geen event bij van jouw keus? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief hieronder, zet het vinkje voor evenementupdate aan, en ontvang een mail zodra deze events wél beschikbaar zijn.

Net als 8000+ ontvangers onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je dan aan en ontvang maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de nieuwsbrief. Je kunt je altijd eenvoudig uitschrijven.