Wat is de nieuwe economie?

De transitie naar een nieuwe economie is wat we moeten bereiken. En het liefst zo snel mogelijk. Maar wat is dat, een nieuwe economie? Niemand weet dat echt. Daarom pakte MVO Nederland de handschoen op en bepaalde zeven thema’s van de nieuwe economie. Deze thema’s omvatten zo de agenda die ondernemers kunnen volgen op weg naar verduurzaming van hun bedrijf. Deze thema’s zijn bovendien ook leidend voor MVO Nederland in de transitie. Hieronder vind je meer informatie over deze thema’s. Klik door op een thema om te zien welke projecten en events MVO Nederland biedt op dat thema.

Thema 1 | Nieuwe rijkdom

Geld maakt niet gelukkig. Een rijk leven kun je niet uitdrukken in euro’s. In de nieuwe economie streven bedrijven ook naar waarden als gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. Positieve maatschappelijke impact is het doel, financiële groei een middel.

Thema 2 | Echte prijzen

De logica is zo klaar als een klontje: als vervuilen duurder wordt, loont het om schoon te produceren. In de nieuwe economie rekenen we ‘echte prijzen’ voor goederen en diensten, inclusief kosten voor vervuiling en klimaatverandering.

Thema 3 | Transparante ketens

Verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grens. In de nieuwe economie hebben we eerlijke en transparante handelsketens, zonder misstanden in fabrieken en op plantages.

Thema 4 | Inclusief ondernemen

Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de samenleving bestaat uit de meest uiteenlopende types. Variërend in huidskleur van spierwit tot diepzwart, met bijzondere kapsels, hoofddoeken of gaatjesschoenen. Hun grootouders zijn geboren in Almelo of Aleppo. Ze zijn opgeleid op een chique universiteit of hadden hun leerschool aan de rafelranden van de stad. Daarom is het vreemd dat een gemiddeld managementteam nog steeds behoorlijk eenzijdig is samengesteld. In de nieuwe economie is dat anders.

Thema 5 | Groene energie

Zowel om geopolitieke redenen als vanwege het klimaat moeten we zo gauw mogelijk van fossiele brandstoffen af. Om ecologische en economische rampspoed te voorkomen moet het tempo van de energietransitie flink omhoog. In de nieuwe economie gaat er geen kilo broeikasgas meer de lucht in.

Thema 6 | Biodiversiteit

Al het leven op aarde is met elkaar verbonden. Bomen, planten, dieren, schimmels en insecten hebben elkaar allemaal nodig. Als er te veel soorten verdwijnen stort het kaartenhuis in. In de nieuwe economie streven ondernemers daarom naar het behoud van natuurlijke rijkdommen.

Thema 7 | Circulaire economie

Grondstofvoorraden zijn niet onuitputtelijk. Daarom is een economie waarin spullen na korte tijd weggegooid worden niet vol te houden. De nieuwe economie is circulair: de waarde van materialen grondstoffen blijft behouden door hergebruik en recycling.