Wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. In dit artikel lees je alles over deze richtlijn is en wat hij betekent voor bedrijven.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

WAAR GAAT DE CSRD OVER?

Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende vier zaken:

 1. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:
  1. materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
  2. ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
 2. het meten van langetermijndoelstellingen;
 3. naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
 4. verplichte ‘limited assurance’:een externe accountantscontrole.

Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

Community of Practice: aan de slag met CSRD I en II

Wil je in jouw organisatie aan de slag met CSRD? Dat kan met de Community of Practice: Aan de slag met CSRD I. Dit is een reeks van vier bijeenkomsten waarin experts van Grant Thornton, EY, NBA, Capitals Coalition en Nauta Dutilh je voorbereiden op de richtlijn. Met een flinke inschrijfkorting voor partners van MVO Nederland.

Meer informatie en aanmelden voor deel I >>

Ben je partner van MVO Nederland, heb je al deelgenomen aan ‘Aan de slag met CSRD I’ én wil je de CSRD vertalen naar de dagelijkse praktijk van je organisatie? Check dan de Community of Practice: Aan de slag met CSRD II

Meer informatie en aanmelden voor deel II >>

Het antwoord op al je andere vragen over de CSRD

Klik op het plusje om het antwoord op de betreffende vraag te zien.

1. Wat is een duurzaamheidsrapportage?

Net zoals organisaties jaarlijks financiële prestaties rapporteren, gaat duurzaamheidsrapportage over behaalde duurzaamheidsresultaten. Het omvat inspanningen zoals het verminderen van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidsdoelen. Rapportages laten zien of deze doelen worden bereikt en hoe bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid.

2. Wat is het doel van de CSRD?

Het doel van de CSRD is het vergroten van de transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven en organisaties, en het verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dit stelt consumenten en klanten in staat om bedrijven te vergelijken op basis van hun inzet voor duurzaamheid.

3. Wanneer treedt de CSRD in werking?

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de governance-structuur.

4. Wat valt onder de CSRD?

De CSRD omvat uitgebreide rapportagevereisten met betrekking tot duurzaamheid, waaronder CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen.

5. Waar komt de CSRD vandaan?

De CSRD maakt deel uit van de bredere Europese duurzaamheidsregelgeving, bekend als de Green Deal.

6. Geldt de CSRD ook voor het mkb?

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Er is kans op een lichtere – en eventueel vrijwillige – variant van de CSRD voor kleinere mkb-bedrijven.

7. Is de CSRD verplicht?

Vanaf 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven die momenteel onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, en vanaf 2025 voor grote bedrijven die dat nu niet doen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt de CSRD verplicht vanaf 1 januari 2026.

8. Geldt de CSRD ook voor de overheid?

De huidige CSRD-richtlijn is alleen van toepassing op ondernemingen (bijv. BV’s en NV’s) en niet op overheidsinstellingen.

9. Geldt de CSRD ook voor stichtingen?

Verenigingen en stichtingen zijn momenteel uitgesloten van de CSRD.

10. Geldt de CSRD ook voor de zorgsector?

Ja, aangezien sommige ondernemingen in de zorgsector rechtsvormen zoals BV’s of NV’s hebben, is de CSRD ook van toepassing op deze sector.

11. Wat is het verschil tussen CSRD en CSDDD?

De CSRD gaat over rapportage van duurzaamheidsinspanningen, terwijl de CSDDD inspanningen vereist om actuele risico’s in de toeleveringsketen te identificeren, te voorkomen en te verminderen. Beide vereisen echter het identificeren van de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Lees ook deze pagina voor de verschillen met Science Based Targets en sturen op maatschappelijke impact.

12. Wat is het verschil tussen CSRD en ESRS?

De CSRD is de wetgevingstitel, terwijl de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) richtlijnen bieden voor het daadwerkelijk rapporteren volgens de CSRD.

13. Is de CSRD een vervanging voor de NFRD?

Ja, de CSRD vervangt de NFRD en voegt assurance (zekerheid) van een accountant over niet-financiële informatie toe.

14. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de CSRD en de huidige NFRD?

De CSRD breidt de reikwijdte van rapportage uit naar meer bedrijven en introduceert gedetailleerdere en gestandaardiseerde rapportagevereisten. Het streeft ook naar een betere digitale rapportage door het gebruik van één elektronisch formaat voor duurzaamheidsinformatie.

15. Wat betekent dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit houdt in dat bedrijven zowel zakelijke als financiële risico’s als risico’s voor mens en milieu moeten evalueren.

16. Hoe bereid ik me voor op de CSRD-rapportage?

Het is verstandig om alvast te beginnen met het identificeren van de relevante duurzaamheidsinformatie binnen je organisatie. Dit omvat niet alleen het verzamelen van gegevens, maar ook het evalueren van je bestaande rapportageprocessen en -systemen om te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten.

17. Wat zijn de mogelijke gevolgen als ik niet aan de CSRD-vereisten voldoe?

Dit kan leiden tot juridische en reputatierisico’s. Bedrijven die niet tijdig en nauwkeurig rapporteren, kunnen boetes en sancties krijgen van toezichthoudende instanties en kunnen ook negatieve reacties van investeerders, klanten en andere belanghebbenden ondervinden.

18. Wat kan ik nu al doen?

Een goed begin is deelnemen aan onze Community of Practice (CoP) ‘Aan de slag met de CSRD 1’. Heb je die al gevolgd? Schrijf je dan hier in voor deel II.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.