Nederland Natuurlijk

Bomen, planten, water, dieren, schimmels en insecten; ze hebben elkaar allemaal nodig. En dat geldt ook voor bedrijven. Geen bedrijf kan zonder schoon water en frisse lucht, zonder een gezonde bodem, zonder een rijkdom aan dieren, insecten en planten. Zoals we weten gaat het in Nederland echter niet zo goed met de natuur. Maar daar kan elk bedrijf iets aan doen. In het programma Nederland Natuurlijk werkt MVO Nederland met partners aan het versterken van de biodiversiteit in Nederland.

Het doel van dit programma? Dat is eenvoudig: heel Nederland natuurlijk. Door in al je activiteiten weer met de natuur samen te werken in plaats van ertegenin. Door natuurvriendelijk in te kopen, te bouwen en te ondernemen. En door zowel het financiële als het maatschappelijke belang van biodiversiteit te verenigen. Wij zijn ervan overtuigd dat de bedrijven weer met de natuur moeten meewerken in plaats van ertegenin. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar op lange termijn ook de enige weg voor bedrijven zelf. Alleen zo ondernemen we Nederland samen mooier. 

"Samen versterken we de biodiversiteit en maken we Nederland natuurlijk!"

Gerard Teuling, MVO Nederland

Wat doen we dan concreet?

In Nederland Natuurlijk vormen we vooral nieuwe ketens: van natuurlijke boer tot supermarkt, bouwbedrijf of ziekenhuis bijvoorbeeld. We gaan in gesprek en voeren samen uit, zoekend naar wegen om nieuwe, duurzame ketens te bouwen. We delen relevante kennis en ervaringen. En maken afspraken die ons voor langere tijd aan elkaar committeren. Alles totdat het doel is bereikt. Stap voor stap maken we zo de markt voor biodiversiteit sterker en groter. En bieden boeren én bedrijven zekerheid op lange termijn.

Dit is wat deelnemers in Nederland Natuurlijk kenmerkt

  • We blijven niet hangen in discussies, maar willen vooral doen.

  • We gaan altijd uit van het ondernemerschap van bedrijven en boeren.

  • We maken concrete afspraken voor langere tijd.

  • We experimenteren en proberen tot het werkt.

En dit waar we momenteel concreet aan werken

  • Een website waarop bedrijven natuurlijke boeren vinden, zodat ze eten en drinken daar kunnen inkopen.

  • Producten zoals het Broodje Utrecht - dat volledig bestaat uit natuurlijke producten – die laten zien dat het werkt.

  • Een online cursus over hoe bouwbedrijven natuurinclusief inkopen, waarmee bouwprojecten bijdragen aan de natuur.

  • Een evenement waar inkopers natuurlijk eten proeven en ontdekken.

Deze projecten voeren we uit onder Nederland Natuurlijk 

Onder het programma Nederland Natuurlijk opereren we sectorspecifiek. 

Eten Natuurlijk

Projecten die bijdragen aan biodiversiteit in de landbouwsector.

Zorgen Natuurlijk

Projecten die bijdragen aan biodiversiteit in de zorgsector.

Meer informatie?

Meer weten over dit programma? Neem contact op met Suzanne.

Suzanne van Haren

Programmamanager

Misschien vind je dit ook interessant

Broodje Natuurlijk
Broodje Natuurlijk is een concept om aantrekkelijke en lekkere broodjes – of andere etenswaren – te ontwikkelen met en voor provincies, ministeries, gemeentes of regio’s. Alle producten op het broodje zijn afkomstig van natuurlijke landbouw en dragen dus bij aan het versterken van de natuur en biodiversiteit.
Lees meer
Pathways to Prosperity
Pathways to Prosperity werkt om duurzame en inclusieve inkooppraktijken de norm te maken in de koffie- en textielsector.
Lees meer
Bekijk alle projecten