MVO Nederland analyseert verkiezingsprogramma’s: duurzame ondernemers missen concrete doelen

Nieuws

Veel politieke partijen zijn in hun verkiezingsprogramma’s niet concreet genoeg over welke doelen en maatregelen ze willen nemen voor een duurzame economie. Dit blijkt uit een uitgebreide analyse van MVO Nederland, het bedrijvennetwerk van duurzame ondernemers. Er zijn zestien programma’s geanalyseerd en langs de duurzame meetlat gelegd op basis van de zeven thema’s van de nieuwe economie. “We zien dat veel partijen duurzaamheid wel benoemen, maar het ontbreekt aan langetermijndoelen, maatregelen en wetten. Terwijl die zo belangrijk zijn voor duurzame ondernemers”, zegt Wouter Scheepens, interim directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Update:13 november 2023: de analyse is uitgebreid met een analyse van DENK. Ook hebben we kleine aanpassingen doorgevoerd door ingediende amendementen, aangepaste verkiezingsprogramma’s en nieuwe inzichten.

De aandacht van partijen voor duurzaam ondernemen loopt flink uiteen. MVO Nederland ziet dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Nog eens een derde benoemt het belang van bijvoorbeeld herstel van biodiversiteit of minder grondstoffengebruik, maar hangt daar geen concrete maatregelen aan. De rest van de partijen biedt überhaupt geen aandacht aan het thema, of slechts in zeer beperkte mate. Dit laat de enorme versnippering van het politieke landschap zien.

Lees hier over de 7 NEx-thema’s en wat ze precies betekenen >>

Langetermijnperspectief hard nodig

“Duurzame ondernemers hebben juist nu behoefte aan toekomstperspectief. Perspectief dat vooral voortkomt uit heldere eisen van de overheid. Wat kan een ondernemer verwachten aan financiële ondersteuning? Welke wet- en regelgeving komt eraan?”, zegt Scheepens. “Er zijn partijen die wél duidelijk worden. Maar als we de peilingen mogen geloven zit een meerderheid voor die partijen er nog niet in. En dus dreigt de grootste nachtmerrie voor duurzame ondernemers waarheid te worden: een coalitieakkoord vol mooie woorden maar zonder langetermijnperspectief, kaders en doelen. Zo wordt duurzaam ondernemen nooit de standaard.”

Over de analyse

De analyse van MVO Nederland geeft inzicht in hoe de politieke partijen scoren op zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Deze thema’s gebruikt MVO Nederland ook voor de Nieuwe Economie Index (NEx), het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van de economie. Er is in de verkiezingsprogramma’s specifiek gekeken naar drie vragen: richten de duurzame ambities van een partij zich op ondernemers, noemt de partij concrete maatregelen, en schuift het maatregelen niet af op de Europese politiek?

Lees hier wat Trouw op 26 oktober over ons onderzoek publiceerde >>

MVO Nederland benadrukt dat het onderzoek geen stemadvies is. Het is vooral bedoeld voor duurzame ondernemers, zodat zij eenvoudiger na kunnen gaan bij welke partij ze moeten zijn voor de thema’s die zij belangrijk vinden. Bekijk de volledige analyse via de knop hieronder.

Waarom hebben jullie niet alle partijen meegenomen in de analyse?

MVO Nederland besloot de verkiezingsprogramma’s te analyseren van de partijen die momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn of waarvan de lijsttrekker momenteel als afgesplitste fractie zitting heeft in de Tweede Kamer en met een (nieuwe) partij meedoet. In totaal zijn dat zeventien partijen.

Waarom hebben jullie alleen naar deze onderwerpen gekeken?

We hebben de partijprogramma’s beoordeeld op de mate waarin ze ondersteunend zijn aan de 7 thema’s van de Nieuwe Economie index (NEx) van MVO Nederland, te weten: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.

Ik ben het niet eens met de score van een partij, waarom zijn jullie op deze score uitgekomen?

Voor elk van de zeven thema’s hebben we een aantal criteria opgesteld om de verkiezingsprogramma’s te beoordelen. Bij het beoordelen aan de hand van deze criteria hanteerden we steeds 3 basisvoorwaarden:

  • Het gaat om voorstellen voor ondernemers (dus niet alleen voor burgers of overheden)

  • Het gaat om voorstellen voor nationaal beleid (dus niet voor Europees beleid)

  • Het gaat om voorstellen voor concrete maatregelen (dus niet alleen om idealen of vergezichten)

MVO Nederland gaat graag in gesprek met politieke partijen over de uitkomsten.

Hebben jullie de analyse van te voren getoetst?

De analyse is niet getoetst bij politieke partijen. In tegenstelling tot de werkwijze bij een stemwijzer, waarbij stellingen worden geformuleerd die partijen moeten invullen, is dit een analyse van wat er in de partijprogramma’s staat. Als partijen het niet eens zijn met de uitkomsten, gaan we graag in gesprek.

Mijn vraag staat er niet bij. Waar vind ik meer informatie?

Neem contact op via publicaffairs@mvonederland.nl en komen zo snel mogelijk bij je terug.

Misschien vind je dit ook interessant

MVO Nederland benoemt Ankie van Wersch tot directeur-bestuurder

7 juni 2024

Ankie van Wersch (47) is de nieuwe directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland. Ze volgt daarmee per 1 juli 2024 Maria van der Heijden op, die sinds 2016 aan het roer stond.

Lees meer

Verduurzaming gaat veel sneller als communicatie op strategische positie wordt gezet

5 juni 2024

Als je communicatie strategischer inzet biedt het inzicht of de geboden oplossing de juiste is. Of, liever nog: communicatie kan vanaf het begin inzicht geven in hoe je een gedragsverandering bij een doelgroep wél tot stand brengt.

Lees meer

Voor Partners

Programma Dag voor DoenDenkers 2024 bekend

22 mei 2024

Dit is het programma voor Dag voor DoenDenkers, hét grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar.

Lees meer
Bekijk alle Nieuws & Opinie-artikelen

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.