In gesprek met onze adviseur public affairs #3

Nieuws

Regelmatig gaat Siri met ons in gesprek over de ontwikkelingen in Den Haag. Ze vertelt je wat belangrijk is voor duurzame ondernemers in ons netwerk. Nu het politiek reces weer voorbij is, leek het ons tijd voor een update uit Den Haag. Er gebeurt namelijk weer van alles. Allereerst is daar natuurlijk het klimaatpakket van minister Jetten.

Wat vind je daarvan, denkend vanuit het belang van duurzame ondernemers?

“Er wordt 28 miljard euro van het Klimaatfonds uitgetrokken om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Ik zie dat zeker als positief. Dat er normen komen voor het bijmengen van gerecycled plastic en bioplastics helpt de circulaire en biobased economie verder. Bedrijven weten hierdoor beter waar ze aan toe zijn en waar ze naartoe kunnen werken. Echter, voor echte systeemverandering moet het kabinet zeker ook de nodige knelpunten in wet- en regelgeving wegnemen. Alleen zo wordt duurzaam ondernemen écht de standaard.”

Hoor je ook voorbeelden in jullie netwerk van die obstakels in wet- en regelgeving?

“Jazeker! Duurzaam ondernemen is echt nog te moeilijk. Want waarom komen bedrijven als ze materialen willen hergebruiken niet meer in aanmerking voor groene subsidies? Waarom is toestemming krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen nog steeds zo lastig? En waarom ziet de wet herbruikbare of recyclebare materialen nog te vaak als afval? Het kabinet zal ook dit soort praktische knelpunten en tegenwerkende wet- en regelgeving moeten aanpakken, met name om het mkb mee te krijgen.”

Ik neem aan dat jullie daar de komende tijd voor blijven inzetten. Zijn er nog andere dingen aan de hand in Den Haag?

“De jaarlijkse Voorjaarnota is gepubliceerd, die de financiële situatie van de overheid laat zien. Ook geeft ‘ie een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar. Een soort Prinsjesdag 2.0 dus. Het kabinet kan zo halverwege het begrotingsjaar alvast budget besteden aan nieuw beleid. De Tweede Kamer debatteert vervolgens over de prioriteiten van de regering en de begroting voor het komende jaar.”

Wat betekent die Voorjaarsnota voor duurzaam ondernemend Nederland?

“Er is 42 miljoen euro vrijgemaakt voor de Green Deal Zorg 3.0. Helaas ontbreekt de aandacht voor de kansen die de circulaire economie biedt voor het klimaat. Zo spreek de nota van ‘extra geld voor het opschalen van circulaire innovaties’, maar lezen we in de concrete maatregelen vooral een continuering van al bestaand beleid en subsidies met onvoldoende middelen. En dat terwijl op dit moment nog maar heel beperkt geld is vrijgemaakt voor de uitvoering van het Nationaal Programma Circulaire Economie.”

"Het kabinet zal praktische knelpunten en tegenwerkende wet- en regelgeving moeten aanpakken om het mkb mee te krijgen."

Siri de Vrijer, Adviseur Public Affairs, MVO Nederland

Wat gaat MVO Nederland hiermee doen?

“Wij blijven ons in Den Haag en Brussel inzetten om duurzaam ondernemen de standaard te maken. Dit door in gesprek te gaan met politici en beleidsmakers.”

We zien je daar! Staat er nog iets anders op de politieke agenda de komende tijd?

“De komende tijd zal het veel gaan over het Landbouwakkoord. We hopen dat deze richting geeft aan een transitie naar een duurzame, natuurlijke landbouw. Daarnaast komen alle klimaatmaatregelen natuurlijk ook nog ter sprake in de Tweede Kamer.”

Tot slot: heb je nog een tip voor de duurzame ondernemer?

“Als je als ondernemer bezig bent met nieuwe milieuvriendelijke technieken, dan wijs ik je graag op de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaal je minder belasting dankzij de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit jaar is de deadline voor het voorstellen van nieuwe technieken eerder gesloten dan anders: 15 juni 2023. Check de website van het ministerie voor alle informatie en om jouw technologie in te dienen.”

Dank Siri. Tot de volgende keer!

Siri de Vrijer

Adviseur Public Affairs

Misschien vind je dit ook interessant

MVO Nederland benoemt Ankie van Wersch tot directeur-bestuurder

7 juni 2024

Ankie van Wersch (47) is de nieuwe directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland. Ze volgt daarmee per 1 juli 2024 Maria van der Heijden op, die sinds 2016 aan het roer stond.

Lees meer

Verduurzaming gaat veel sneller als communicatie op strategische positie wordt gezet

5 juni 2024

Als je communicatie strategischer inzet biedt het inzicht of de geboden oplossing de juiste is. Of, liever nog: communicatie kan vanaf het begin inzicht geven in hoe je een gedragsverandering bij een doelgroep wél tot stand brengt.

Lees meer

Voor Partners

Programma Dag voor DoenDenkers 2024 bekend

22 mei 2024

Dit is het programma voor Dag voor DoenDenkers, hét grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar.

Lees meer
Bekijk alle Nieuws & Opinie-artikelen

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.