Nieuwe Economie Index (NEx)

Als beweging van ondernemers in de nieuwe economie streven we allemaal naar hetzelfde doel: het zo snel mogelijk bereiken van de nieuwe economie. Een belangrijk meetmoment ligt in het jaar 2025. In dat jaar willen we dat minimaal twintig procent van de economie omgaat in de nieuwe economie. Na die tijd zal de economie steeds sneller verduurzamen en is er geen weg terug meer naar de oude economie. Alleen, als je zo’n doel stelt, dan is automatisch de vraag: hoe ver zijn we nu? Oftewel: hoe nieuw is onze economie nu? Om dat te kunnen meten ontwikkelden we de Nieuwe Economie Index (NEx), een jaarlijks onderzoek dat voor het eerst in één cijfer uitdrukt hoe duurzaam het Nederlands bedrijfsleven is.

HOe komt de Nieuwe economie index tot stand?

De NEx is het gemiddelde van de score op zeven thema’s binnen de nieuwe economie. Deze thema’s halen we uit onze Nieuwe Businessagenda, waarin we ondernemers de snelste route naar de nieuwe economie tonen. De zeven thema’s: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, duurzame energie, biodiversiteit en circulaire economie. Per agendapunt is een aantal indicatoren vastgesteld op basis van bestaand onderzoek naar het Nederlands bedrijfsleven. Deze agendapunten leveren niet alleen elk een aparte score op, maar leiden gezamenlijk ook tot de Nieuwe Economie Index.

Wat heb je als ondernemer aan de Nieuwe economie index?

De Nieuwe Economie Index laat jou als ondernemer zien hoe goed of slecht we op weg zijn naar de nieuwe economie, onderverdeeld in de belangrijkste thema’s. En dus ook op welk thema jij je steentje kunt bijdragen om de score jaarlijks te verhogen. Want hoewel twintig procent in 2025 een mooi tussendoel is, willen we uiteindelijk uitkomen op honderd procent. En daarin tellen de activiteiten van elke ondernemer mee. Twijfel je hoe je kunt bijdragen? Of zoek je inspiratie. In onze Nieuwe Businessagenda bieden we je handvatten om aan de slag te gaan met de thema’s die jou het meest aanspreken of waarop het meest actie nodig is. Binnen ons netwerk werken al tal van bedrijven individueel en gezamenlijk aan de thema’s. Door samen op te trekken en innovaties te ontwikkelen versnellen we de transitie naar de nieuwe economie en stijgt de NEx. Althans, dat hopen we natuurlijk.

Op welk cijfer staat de Nieuwe economie Index in 2021?

In januari 2020 maakten we de eerste NEx bekend: 12,1% van de Nederlandse economie was toen nieuw. In 2021 is de score 14,1%. Dat betekent dat we met zijn allen op weg zijn, maar er ook nog veel is te doen. Meer weten over de NEx van 2021? Check ons nieuwsbericht.

Waar vind je meer informatie over het onderzoek?

Wil je weten hoe de NEx tot stand is gekomen? Of ben je benieuwd naar de indicatoren die gebruikt zijn? Vul dan het formulier hieronder in om het volledige onderzoeksrapport van de NEx 2021 te downloaden.

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je organisatienaam in
Vul je e-mailadres in