Rebearth onderzoekt bereidheid van boeren voor schonere landbouw

Boeren willen zorgeloos kunnen boeren. Lage opbrengsten, plantgezondheid en milieuproblemen maken dit lastig. Rebearth biedt met hun bio-stimulant een andere oplossing tegen de structurele problemen waar de landbouw mee kampt. Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen, kijkt de ondernemer naar de oorzaak en de bereidheid van boeren om te verduurzamen.

Onderzoek

Rebearth zet zich in voor een duurzame landbouwsector. In de landbouwsector heerst het idee nog dat bodem geen rol speelt in opbrengst en vruchtkwaliteit. Dat terwijl dit – letterlijk en figuurlijk – de onderliggende oorzaak van het probleem is. Momenteel gebruiken boeren een quick fix of magische pil om ziektes te genezen of om de plantengroei te stimuleren, zoals ze altijd is verteld door de kunstmest- en agrochemische industrie.

Hoe denkt de boer over duurzame landbouw en welke hulpmiddelen helpen om schonere landbouw te stimuleren? Dat onderzocht Rebearth met behulp van de IMVO-voucher.

Obstakels voor duurzame landbouw wegnemen

Wat houdt boeren tegen om aan de slag te gaan met duurzame landbouw? Dat is de vraag die de ondernemer zichzelf stelt. Wat zijn de problemen of attitudes die hen tegenhouden? Door hiernaar op zoek te gaan met handelspartner en distribiteur Novagro en het gesprek met boeren aan te gaan komt de ondernemer te weten hoe er samengewerkt kan worden om stappen te zetten richting duurzame landbouw.

Om het resultaat meetbaar te maken wil Rebearth proeven uitvoeren die de meest urgente problemen oplossen, kosten verlagen en gebruik van chemicalieën minimaal houden. Hierbij focussen zij zich op zes soorten gewassen.

Oplossingen aan de oppervlakte brengen

De huidige agro-inputs lossen de langetermijnproblemen niet op. Toch kwam uit gesprekken naar voren dat boeren pas bereid zijn in langdurige bodem- en plant gezondheid te investeren wanneer zij op korte termijn al resultaat kunnen zien. Op basis van de meest kansrijke Business Opportunities in Peru zijn vijf kandidaten geselecteerd. Daarnaast wist Rebearth nog eens een tiental boeren te inspireren om hun product te testen.

De communicatie en promotie is aangepast om de ingewikkelde techniek begrijpelijk te maken voor lokale boeren. Al is het product effectief is deze toch nog lastig te verkopen vanwege de complexe techniek, daarom is er besloten de verkoop te combineren met andere milieuvriendelijke producten zoals die van Biota Nutri. Door met Rebearth te werken kunnen boeren overbemesting voorkomen en de opbrengst per hectare vergroten.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.