Duurzaam ondernemen in het mkb: 4 vragen over strategie en communicatie beantwoord

Het verduurzamen van je mkb-bedrijf kan overweldigend lijken, maar door je te concentreren op concrete en zichtbare acties, maak je al een significant verschil. Alleen, hoe doe je dat? Waar begin je met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Niet voor niets is het een van de meeste gestelde vragen aan MVO Nederland. We hebben vier veelgestelde vragen verzameld en beantwoorden ze hier graag voor jou. De vragen die we hier behandelen, vallen binnen het thema: strategie en communicatie.

1. Hoe breng ik de maatschappelijke waarde van mijn bedrijf in kaart en hoe vergroot ik deze?   

Van milieu en gezondheid tot sociale rechtvaardigheid en economische ontwikkeling; het onderzoeken van de maatschappelijke waarde van je bedrijf begint door de impact ervan op de samenleving te begrijpen.

Start met het identificeren van je stakeholders: welke partijen hebben belang bij de activiteiten van je bedrijf? Overweeg bij elke stakeholder de positieve of negatieve impact die je op hen hebt. Wat is bijvoorbeeld de milieu-impact op je klanten? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden van je werknemers? En wat is je invloed op aandeelhouders, leveranciers, omwonenden, milieuorganisaties en regelgevende instanties?

Vervolgens verzamel je gegevens om de prestaties van je bedrijf te meten. Denk hierbij aan energie- en waterverbruik, CO2-uitstoot, veiligheid op de werkvloer en klanttevredenheid. Voer regelmatig analyses uit en ontwikkel actieplannen om je prestaties op deze gebieden te verbeteren.

Je kunt de maatschappelijke waarde van je bedrijf vergroten door te investeren in duurzame technologieën, door arbeidsomstandigheden te verbeteren en door communicatie met stakeholders te verbeteren. Neem de behoeften en verwachtingen van je stakeholders in overweging en blijf meten en verbeteren om de impact van je bedrijf op de samenleving te optimaliseren.

2. Hoe breng ik de klantperceptie van verantwoord ondernemen en het belang van de klant in kaart?   

Werk je in een business-to-businessmarkt? Dan is het slim om je grootste klanten apart te benaderen en te praten over hun kijk op mvo en waar jullie gemeenschappelijke belangen liggen. Later kun je dit onderwerp ook regelmatig aankaarten tijdens normale salesgesprekken. Maar als je actief bent in de consumentenmarkt, is breder onderzoek een oplossing. Dit gaat zo:

 1. Ontdek wie je klanten zijn en welke segmenten er zijn. Zo kun je gericht onderzoek doen en de bevindingen segmenteren.

 2. Stel een enquête op die gericht is op het meten van de perceptie van klanten over verantwoord ondernemen en het belang dat zij hechten aan specifieke aspecten van de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om vragen op te stellen die de perceptie van de klant weerspiegelen, zoals: "Hoe belangrijk vindt u het dat bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid?" en "In welke mate vindt u dat dit bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt?"

 3. Verspreid de enquête onder een representatieve steekproef van je klanten en analyseer vervolgens de resultaten. Indien nodig kun je ook externe partijen met expertise in marktonderzoek inschakelen om te helpen bij de analyse.

 4. Verwerk de resultaten en onderzoek de patronen en trends. Let vooral op de variaties in perceptie tussen verschillende klantsegmenten.

 5. Stel een actieplan op om de perceptie van klanten over verantwoord ondernemen te verbeteren en aan hun behoeften tegemoet te komen. Dit kan onder meer inhouden dat je investeert in duurzame productiemethoden, communicatie met klanten over duurzaamheid, en het transparant rapporteren over prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"Door regelmatig te meten en te verbeteren, kun je de perceptie van je klanten over je bedrijf positief beïnvloeden en het vertrouwen in je bedrijf vergroten."

Het is van belang om te onthouden dat het onderzoeken van de klantperceptie van verantwoord ondernemen en de waarde die je hecht aan de klant een voortdurend proces is. Door regelmatig te meten en te verbeteren, kun je de perceptie van je klanten over je bedrijf positief beïnvloeden en het vertrouwen in je bedrijf vergroten.

3. Hoe communiceer ik maatschappelijk verantwoorde kenmerken van ons product en bedrijf (zowel in- als extern)?   

Het is belangrijk om de maatschappelijk verantwoorde aspecten van je product en bedrijf te communiceren om je klanten en stakeholders bewust te maken van je betrokkenheid bij duurzaamheid. Hier zijn enkele effectieve tips om dit te bereiken: 

 1. Identificeer je doelgroepen en pas je communicatie aan op hun specifieke behoeften en interesses. 

 2. Gebruik diverse communicatiekanalen zoals sociale media, nieuwsbrieven, persberichten, jaarverslagen en je website om je boodschap te verspreiden. 

 3. Wees specifiek, transparant en concreet over je inspanningen, resultaten, uitdagingen en toekomstige doelen voor duurzaamheid. 

 4. Versterk je boodschap met visuele ondersteuning zoals afbeeldingen, video's en grafieken om deze aantrekkelijker te maken voor je publiek. 

 5. Zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van je duurzaamheidsinspanningen en betrek hen bij de communicatie, zodat zij als ambassadeurs kunnen optreden naar klanten en stakeholders. 

 6. Werk samen met partners en leveranciers die dezelfde waarden delen en communiceer gezamenlijk over jullie inspanningen voor duurzaamheid.  

"Let op dat je geen 'greenwashing' doet, wees eerlijk over je successen en dilemma's en vermijd enkel rooskleurige verhalen over je duurzaamheidsprestaties."

Het is belangrijk om regelmatig te blijven communiceren over je duurzaamheidsinspanningen en je boodschap aan te passen op basis van feedback van je klanten en stakeholders. Let op dat je geen 'greenwashing' doet. Wees eerlijk over je successen en dilemma's, en vermijd enkel rooskleurige verhalen over je duurzaamheidsprestaties. 

4. Hoe kan ik de maatschappelijke waarde van mijn bedrijf inzetten om nieuwe klanten te werven?   

Een paar suggesties:  

 1. Breng je maatschappelijke missie helder naar voren via verschillende communicatiekanalen, zoals je website, sociale media en marketingmateriaal. Laat zien hoe jouw bedrijf bijdraagt aan de samenleving en welke impact het heeft. Blijf hierbij authentiek en eerlijk. Communiceer alleen wat je daadwerkelijk kunt onderbouwen met bewijs, om 'greenwashing' te voorkomen. 

 2. Werk samen met maatschappelijke organisaties die jouw missie ondersteunen. Dit vergroot niet alleen je bereik, maar versterkt ook je boodschap. Zoek naar organisaties die dezelfde waarden en doelen delen als jouw bedrijf. Werk samen aan campagnes die jullie gemeenschappelijke doelen ondersteunen en versterken. 

 3. Deel het verhaal achter je bedrijf en hoe je missie tot stand is gekomen. Dit kan een krachtige tool zijn om mensen te inspireren en te laten zien dat je bedrijf meer is dan alleen een commerciële onderneming. 

 4. Plan evenementen die in lijn zijn met je maatschappelijke missie. Denk aan bijeenkomsten met sprekers of activiteiten die een positieve impact hebben op de samenleving. Dit kan bijdragen aan een sterke positionering van je bedrijf. 

 5. Geef je klanten een stem via je website of sociale media-accounts. Dit kan bijdragen aan het vergroten van vertrouwen en laten zien dat je bedrijf waarde hecht aan klanttevredenheid en maatschappelijke impact. 

Tegenwoordig is duurzaam ondernemen vrijwel de standaard voor alle bedrijven. Het is waarschijnlijker dat je klanten verliest door een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid dan dat je nieuwe klanten aantrekt met duurzaamheidsclaims. Dus, wees gedurfd met je groene plannen! 

Verder aan de slag met duurzaam ondernemen?

Op zoek naar een manier om je bedrijf stap voor stap te verduurzamen? MVO Nederland ontwikkelde – speciaal voor partners – NExt Steps, een programma waarmee je stap voor stap aan de slag kunt. Aan de hand van de zeven thema’s van de Nieuwe Economie Index (NEx) volg je webinars, krijg je beschikking over stappenplannen en neem je deel aan Partner Meet-Ups met andere partners. Bekijk het volledige aanbod via de knop hieronder.