Dit zijn de nieuwe internationale wetten en regels waar je als duurzame ondernemer van moet weten

Als je – met of zonder MVO Nederland – wilt werken aan een duurzame toekomst, is het op de hoogte blijven van veranderende wet- en regelgeving essentieel. Niet alleen om je op naleving te kunnen voorbereiden, maar vooral om ze in te zetten voor het integraal verduurzamen van je eigen organisatie. Omdat er nogal wat nieuwe wetten en regels aankomen en we ons kunnen voorstellen dat je de draad soms een beetje kwijt bent, hebben we de belangrijkste op een rij gezet.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Wat: CSRD is een nieuwe europese richtlijn die bedrijven verplicht om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties en impact op de maatschappij.

Voor wie: CSRD is van toepassing op grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

  • Meer dan 250 medewerkers

  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar

  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Wanneer: de CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (nfrd) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.

Waarom: deze wetgeving heeft tot doel transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaglegging te bevorderen, waardoor investeerders, consumenten en andere belanghebbenden beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D of CSDDD)

Wat: de CS3D is een aanvulling op de csrd en heeft tot doel bedrijven met respect voor mens en milieu te laten ondernemen door het identificeren van mvo-risico’s en negatieve effecten te voorkomen en/of verminderen.

Voor wie: de CS3D is van toepassing op grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven in de europese unie met meer dan 250 werknemers, een wereldwijde netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro in het laatste boekjaar. De CS3D gaat ook gelden voor niet-europese bedrijven, maar die laten we hier even buiten beschouwing.

Wanneer: de verwachte ingangsdatum van de CS3D is naar verwachting pas in 2027, omdat partijen nog in onderhandeling zijn. Voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers is dat nog later.

Waarom: deze wetgeving vraagt naast dat je inzicht hebt in je keten omtrent mvo-risico’s dat je actie onderneemt om die te voorkomen en te verminderen.

Ontbossingswet

Wat: de ontbossingswet heeft tot doel het tegengaan van ontbossing die verband houdt met de handel in bepaalde grondstoffen.

Voor wie: deze wet is met name relevant voor importeurs en/of verwerkers van palm, soja, hout, rund, cacao, koffie en rubber – en de daarvan afgeleide producten: chocolade, papier, houtpallets en meubels.

Wanneer: in mei 2023 is de wet formeel aangenomen. Grote bedrijven hebben 18 maanden de tijd om de nieuwe regels toe te passen, dus tot en met november 2024. Mkb’ers hebben 24 maanden om aan de eisen te voldoen, dus tot en met mei 2025.

Waarom: ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor onze ecosystemen en biodiversiteit. Deze wetgeving is bedoeld om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun betrokkenheid bij ontbossingsactiviteiten en om duurzame handelspraktijken te bevorderen.

IMVO-wet Nederland

Wat: ook deze regeling heeft tot doel bedrijven met respect voor mens en milieu te laten ondernemen door het identificeren van mvo-risico’s en negatieve effecten te voorkomen en/of verminderen. Deze wet is ingediend door parlementsleden en zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende maanden besproken worden door het kabinet. Het kabinet wacht het liefst op bovenstaande csddd-wetgeving.

Voor wie: ondernemingen die voldoen aan twee van de drie vereisten: balanstotaal > 20 miljoen euro; netto-omzet > 40 miljoen euro; gemiddeld personeelsbestand > 250 werknemers. Na 6 jaar kan deze wet na evaluatie ook voor middelgrote bedrijven (tussen de 50 en 250 werknemers) gaan gelden.

Wanneer: het kabinet wacht het liefst op europese wetgeving (de csddd die hierboven beschreven is). Daarom is het moeilijk aan te geven of en wanneer deze wet aangenomen wordt.

Waarom: deze wetgeving vraagt naast dat je inzicht hebt in je keten omtrent mvo-risico’s dat je actie onderneemt om die te voorkomen en te verminderen.

Fit For 55

Wat: fit for 55 is een reeks wetgevingsvoorstellen van de europese unie gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van de overgang naar een duurzame economie.

Voor wie: deze wetgeving is relevant voor bedrijven in verschillende sectoren en van verschillende grootte, aangezien de transitie naar klimaatneutraliteit een gezamenlijke inspanning vereist.

Wanneer: hoewel de specifieke data variëren per voorstel, zijn de meeste fit for 55-maatregelen gepland om geleidelijk in te gaan vanaf 2023 tot 2030.

Waarom: door ambitieuze emissiereductiedoelstellingen en andere maatregelen in te voeren, wil de europese unie haar leidende rol in de strijd tegen klimaatverandering versterken en de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Zelf aan de slag?

Bijna alle bedrijfseigenaren kopen producten in het buitenland – direct of indirect – en staan ​​mogelijk voor risico’s in de internationale handelsketen. Deze risico’s kunnen variëren van corruptie en slechte arbeidsomstandigheden tot milieuvervuiling. Met de MVO Risico Checker kom je erachter welke risico’s jouw bedrijf loopt.

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.