Wie is Roxana de Raad?

Structurele veranderingen binnen de koffiesector en -ketens zijn nodig als we over 25 jaar nog steeds koffie willen drinken. Als sectormanager Koffie werkt Roxana daarom aan het verduurzamen van de koffiesector en het aanpakken van problemen in de koffieketens.

Roxana is betrokken bij het Futureproof Coffee Collective, een uniek netwerk van allerlei soorten koffiebedrijven met als doel laten zien dat het ook anders kan. Transparante ketens, eerlijke prijzen en toekomstbestendige productie zijn wel degelijk mogelijk. Dankzij haar intensieve samenwerking met het mkb en koffieboeren in productielanden is Roxana bekend met de structurele uitdagingen in de sector en wat ervoor nodig is om de transitie naar een duurzame sector te versnellen. Via Roxana trekt MVO Nederland deze aanpak ook door naar andere agrifood ketens want, zo zegt Roxana, "'niet alleen ons dagelijks bakkie koffie staat op het spel, de toekomst van grofweg al ons voedsel staat inmiddels onder druk."

Roxana de Raad interviewen of op jouw event?

Interview- en sprekersaanvragen voor Roxana de Raad gaan via pr-adviseur Karin Jurgens: k.jurgens@mvonederland.nl.