Wie is Gerard Teuling?

Als sectormanager agrifood deelt Gerard graag aansprekende praktijkvoorbeelden en introduceert hij nieuwe verdienmodellen in de sector. Hij geeft ook graag een objectief overzicht over wat er in de praktijk speelt in ondernemend Nederland. Voor een onafhankelijke visie op duurzaam voedsel, de landbouwtransitie en actuele thema's zoals stikstof, klimaat en biodiversiteit, moet je bij Gerard en het netwerk zijn.

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van duurzaam voedsel brengt Gerard graag zijn uitgebreide kennis en netwerk samen. Samen met meer dan 100 bedrijven streeft Gerard naar een circulaire en natuurinclusieve voedselketen. Dat houdt in: minder voedsel verspillen, meer plantaardig eten en duurzame landbouw. In zijn woorden: "Samen eten we Nederland mooier en gezonder."

Gerard Teuling interviewen of op jouw event?

Interview- en sprekersaanvragen voor Gerard Teuling gaan via pr-adviseur Karin Jurgens: k.jurgens@mvonederland.nl.