Wie is Gerard Teuling?

Als sectormanager agrifood deelt Gerard graag aansprekende praktijkvoorbeelden en introduceert hij nieuwe verdienmodellen in de sector. Hij geeft ook graag een objectief overzicht over wat er in de praktijk speelt in ondernemend Nederland. Voor een onafhankelijke visie op duurzaam voedsel, de landbouwtransitie en actuele thema's zoals stikstof, klimaat en biodiversiteit, moet je bij Gerard en het netwerk zijn.

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van duurzaam voedsel brengt Gerard graag zijn uitgebreide kennis en netwerk samen. Samen met meer dan 100 bedrijven streeft Gerard naar een circulaire en natuurinclusieve voedselketen. Dat houdt in: minder voedsel verspillen, meer plantaardig eten en duurzame landbouw. In zijn woorden: "Samen eten we Nederland mooier en gezonder." Van tijd tot tijd verschijnt Gerard ook in de media. Enkele voorbeelden:

  • “Als inkopers zeggen dat natuurlijke landbouwproducten nauwelijks beschikbaar zijn en boeren twijfelen om die kant op te gaan omdat er niet genoeg inkopers zijn, gebeurt er niet genoeg” op De Ondernemer, naar aanleiding van lancering Collectief Natuurlijk Eten en Drinken.

  • “De échte oplossing zit echter in de hele voedselketen. Bij inkopers, bij de markt én bij boeren. Door samen te werken aan landbouw die met de natuur meewerkt in plaats van ertegenin.” op Food & Agribusiness, over verduurzaming van de landbouw.

  • “Mijn tip? Ga in gesprek in je keten – met een open blik. Herstel relaties en onderling vertrouwen. En sluit je aan bij Boeren. Natuurlijk! of andere (regionale) samenwerkingsverbanden. Alleen zo krijgen boeren en natuur de bestaanszekerheid die ze verdienen.” in Nieuwe Oogst, naar aanleiding van nieuw onderzoek dat de doelen voor stikstof, klimaat, biodiversiteit en water niet gehaald worden.

Gerard Teuling interviewen of op jouw event?

Interview- en sprekersaanvragen voor Gerard Teuling gaan via pr-adviseur Karin Jurgens: k.jurgens@mvonederland.nl.