Wie is Bianca Streng?

Bianca Streng is een expert op het gebied van textiele productontwikkeling en duurzaamheid. Met meer dan 15 jaar ervaring in de textielindustrie en werkzaamheden als adviseur voor verschillende bedrijven en organisaties, is ze nu onze sectormanager textiel bij MVO Nederland. Haar doel? De textielketen circulair, eerlijk en transparant te maken, door innovaties te stimuleren, kennis te delen en samenwerking te bevorderen.

Bianca heeft haar eigen modelabel opgezet en weet exact met welke uitdagingen merken te dealen hebben. Binnen haar werk als (freelance) designer, schakel ze ook graag met mijn opdrachtgevers of leveranciers om de juiste afwegingen te maken en deze door te voeren.

Samen met bedrijven in het netwerk werkt Bianca onder meer aan biobased materialen en een sluitende recyclingketen. Bianca is van mening dat een duurzame keten verder gaat dan alleen producten. Het gaat over circulair ontwerpen, duurzaam materiaalgebruik en het gebruik van biogrondstoffen, en een systeemverandering in recycling. Maar ook over sociaal en medemenselijk ondernemen en transparantie. Als sectormanager textiel brengt ze bedrijven samen om hier over na te denken en mee aan de slag te gaan. Bianca is tevens een enthousiast spreker en vertelt graag over nieuwe ontwikkelingen en aanstaande wetgeving, volgens haar een belangrijke prikkel om duurzaamheid te behalen.

Bianca Streng interviewen of op jouw event?

Interview- en sprekersaanvragen voor Bianca Streng gaan via pr-adviseur Karin Jurgens: k.jurgens@mvonederland.nl.