De circulaire economie ten dode opgeschreven? Welnee.

Hoewel de Week van de Circulaire Economie is afgetrapt, lijkt het soms alsof diezelfde economie op sterven na dood is. Niet alleen kwakkelt de NEx-score al jaren rond hetzelfde cijfer. Maar we zien het ook in de markt: een aantal circulaire bedrijven valt om of heeft grote problemen. Toch is het niet allemaal circulaire kommer en kwel. Sterker nog: er is alle reden om de circulaire economie te vieren deze week. MVO Nederland schetst de situatie en doet een oproep aan de overheid.

Wat is de situatie?

In de plastic- en verpakkingsindustrie kunnen circulaire-plasticbedrijven hun voorraden niet kwijt. De verkoopprijs is eenvoudigweg te hoog door een enorme hoeveelheid goedkoop, nieuw Chinees plastic op de markt. En zolang nieuwe recyclingtechnieken geen goedkeuring krijgen blijven investeringen uit. Dit resulteert in een gebrek aan recyclingcapaciteit en recyclaat. En dus het uitblijven van een circulaire economie. Zolang het nog steeds eenvoudiger en goedkoper is om nieuwe producten te maken in plaats van grondstoffen te hergebruiken komt die circulaire economie er niet.

Terwijl circulair ondernemen allerlei voordelen heeft?

Klopt. Circulair werken betekent minder afhankelijkheid van grondstoffen uit landen als China. Gezien de geopolitieke spanningen van het moment is dat heel fijn. Vanaf 2027 komt er een nationale bijmengverplichting voor plasticproducenten om de toepassing van gerecycled plastic of biogebaseerd plastic te stimuleren. Je kunt je dus ook beter maar vast gaan voorbereiden hierop.

Hoe dan?

Door bijvoorbeeld je vragen kosteloos te stellen aan het Versnellingshuis, dat ondernemers helpt bij het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van circulaire initiatieven en ketenprojecten. Als aftrap van de Week van de Circulaire Economie tekenden we maandag 11 maart met partners een overeenkomst om ook de komende jaren hiermee door te gaan. 

Er gaat toch best veel goed?

Zeker. We zien dat het meer en meer bedrijven juist wel lukt om een circulaire businesscase op te zetten. Neem onze partner Auping dat een volledig circulair matras in de markt heeft gezet. Of Renewi dat een hypermoderne kunststof-sorteerinstallatie opent. 

Maar om op te schalen is meer nodig. Wat kan de overheid doen?

De overheid kan circulair ondernemen eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Door de belasting te verlagen op reparatie, tweedehandsproducten en producten gemaakt van recycled materiaal. En door een verschuiving van belasting op arbeid naar die op grondstoffen en uitstoot. Dit maakt reparatie en hergebruik voordeliger dan nieuw kopen. Een deel van de benodigde grondstoffen oogsten we in Nederland, zoals hennep, vlas en wol. Deze vormen de basis voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal en kleding. Net als suikerbieten dat zijn voor plastic. Door als overheid deze teelt en de inzet van biobased materialen te stimuleren, versnelt de transitie weg van fossiele grondstoffen. Stel daarbij concrete, afrekenbare doelen met een duidelijk tijdspad, minimumeisen per sector en voldoende financiële middelen en we komen er wel.

Leve de circulaire economie?

Daar geloven wij in! Maar dan moet een succesvolle businesscase niet meer afhankelijk zijn van oneindig doorzettingsvermogen, financiële dekking en individuele motivatie. Om tot een honderd procent circulaire economie te komen is dat adequate beleid van de overheid essentieel. Alleen zo kan circulariteit een aantrekkelijke businesscase worden, net zoals die op groene energie dat vaak al is.

En MVO Nederland?

Om de circulaire economie realiteit te maken is het aan ons om samen met bedrijven te laten zien dat circulair ondernemen met een verdienmodel wel kan. Maar juist omdat dat nog zo moeilijk is, blijven we nu al de obstakels waar ondernemers tegenaanlopen delen met media en politiek. Zodat er in een eerder stadium is in te grijpen en de circulaire economie niet écht van ons heengaat.

Net als 8000+ ontvangers onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je dan aan en ontvang maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.