Wessanen verbetert de impact van theeproductie op mens en natuur

Het Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf Wessanen heeft een focus op gezonde, milieuvriendelijke én eerlijke voedingsmiddelen. Daarom wil Wessanen meer inzicht in de exacte impact van hun Indiase theeleveranciers. Met behulp van de IMVO-voucher onderzochten zij theeplantages met een Social and Environmental Assessment.

Analyse arbeidsomstandigheden en milieu-impact

Company Soil & More Impacts (SMI) voerde het onderzoek uit. Daarvoor verzamelden zij data van vier theeplantages. Ze maakten hierbij gebruik van tools zoals de Cool Farm Tool maar bezochten ook een aantal plantages. De focus van het onderzoek lag op arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Maar ook de impact op bodem, grondwater, biodiversiteit en klimaat is onderzocht.

Met de inzichten uit het onderzoek wil Wessanen werken aan goede arbeidsomstandigheden op de theeplantages en tegelijkertijd de impact op de natuur verlagen. De adviezen uit het onderzoek vormen een basis voor toekomstige projecten met de leveranciers zoals een Carbon Insetting program, waarmee Wessanen maatregelen neemt om hun CO2-voetafdruk binnen de handelsketen te verkleinen.

Resultaten

Het onderzoek zorgde voor inzicht in waar verbeteringen het hardst nodig waren en snel konden worden opgelost. Op sociaal gebied past Wessanen nieuwe maatregelen toe op de plantages zoals het stimuleren van minder alcoholgebruik onder de medewerkers. Ook toonde het onderzoek andere, sociale problemen aan omtrent de gezondheid van werknemers. Om te zorgen dat het werk veilig kan worden uitgevoerd is er gewerkt aan trainingen voor veilige werktechnieken voor bijvoorbeeld composteren.

Ook op milieugebied leverde het onderzoek waardevolle bevindingen op. Zo zijn er bomen geplant om het aantal bomen per hectare te verhogen. Ook wordt er op de plantages gewerkt aan het verbeteren van de bodem, bijvoorbeeld door het gebruik van compost en het bedekken van de bodem met plantaardig materiaal.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.