Tricorp maakt de textielketen inzichtelijk voor positieve impact

Schilders, hoveniers, elektriciens en winkelpersoneel: allemaal kunnen ze voor hun werkkleding terecht bij Tricorp. Omdat dit bedrijf werkkleding levert voor verschillende sectoren, moeten ze zorgen voor kleding die past bij de verschillende veiligheidsvoorschriften en werkomstandigheden. En dat bewustzijn zet Tricorp ook in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transparantie voor levenscyclusanalyse

Zo ging Tricorp aan de slag met transparantie in hun textielketen, met behulp van het platform van adviseur Tex.tracer. Doel hiervan was om gegevens te verkrijgen over sociale factoren en milieuomstandigheden in de keten. Met de gegevens uit de tool krijgt Tricorp beter zicht op mogelijke verbeteringen voor mens en milieu, middels een soort levenscyclusanalyse. 

Inzichten in de sterke en zwakke punten 

Deze stap richting meer verantwoord ondernemen zorgt er ook voor dat Tricorp voldoet aan Europese regels. Na de pilot gaat Tricorp nu leveranciers uitnodigen om hun artikelen via het platform van Tex.tracer in kaart te brengen. Tricorp hoopt dat leveranciers vertrouwen krijgen om hun data te delen: inzicht in wat er goed gaat én wat nog niet is immers essentieel in de stap naar een meer duurzame en circulaire bedrijfsvoering. 

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.