This Side Up doet onderzoek naar de implementatie van agroforestry op koffieplantages

De roep om duurzamere koffie wordt steeds luider door de rol die de koffie-industrie speelt in de kap van regenwoud, aantasting van ecosystemen, bodemuitputting en klimaatverandering. Én in het onzekere bestaan van koffieboeren. Het gebruik van alternatieve landbouwsystemen zoals een voedselbos kunnen een antwoord zijn op deze problemen. Toch zitten boeren vaak vast aan conventionele landbouw door gebrek aan kennis of kapitaal. Daarom startte koffie importeur This Side Up een project om hun leverancier ASNIKOM – een Indonesische coöperatie van koffieboeren – te helpen met het verduurzamen van hun landbouwsysteem.

Onderzoek

The Side Up is een onderzoek gestart naar de basisprincipes van agroforestry. Met onder meer PRETATERRA, specialist op het gebied van agroforestry, koolstof en plant-specifieke kennis, is er gewerkt aan het ontwikkelen van handvatten om dit landbouwsysteem te implementeren. Samen met ASNIKOM is er een visie ontwikkeld voor de voedselbossen die de coöperatie wil gaan opzetten. Belangrijk hierbij was dat de visie ook echt door de boeren gedragen wordt, omdat zij het in de praktijk zullen gaan brengen. Naast advies, leverde This Side Up ook zaden voor gewassen om te zorgen dat het project zo spoedig mogelijk zijn vruchten afwerpt.

Resultaat

Door het project van This Side Up zijn enkele boeren van een monocultuur overgegaan naar een voedselbos. Dat heeft positieve gevolgen voor de natuur, omdat voedselbossen werken mèt ecosystemen in plaats van ertegen. Maar voedselbossen zijn ook goed voor de stabiliteit van het inkomen van boeren, aangezien zij hierdoor minder afhankelijk worden van de marktprijs van slechts één product. Het onderzoek leverde tevens een algemeen handboek op voor de aanleg van voedselbossen en plant-specifieke gidsen voor het cultiveren van gewassen zoals doerian, pepers en avocado’s.

Vervolgstappen

Het handboek en de gidsen wil This Side Up toegankelijk maken voor een breed publiek, om ook andere boeren te helpen bij het vervangen van hun monocultuur voor een voedselbos. This Side Up hoopt dat andere koffiepartijen de komende jaren gaan bijdragen aan deze open source bibliotheek, zodat boeren van over de hele wereld hier iets aan hebben! Ten slotte heeft This Side Up de coöperatie in contact gebracht met het Nederlandse bedrijf The Good Spice, die geïnteresseerd is in het inkopen van de duurzame en traceerbare specerijen van ASNIKOM.

Ik denk zeker voor brede kennisontwikkeling – die nodig is op farmlevel – dit een hele goede tool is. We hebben algemene kennis ontwikkeld die we breder uit kunnen rollen. Verspreidbaar maken van deze kennis is heel nuttig en helpt anderen verder.

Maarten van Keulen, This Side Up

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.