The Ocean Cleanup scheidt en recyclet rivierafval in Indonesië

Plastic afval in rivieren en oceanen: het is een groot probleem. Zwerfafval van stortplaatsen lekt in zee of valt van schepen in de zee. Het vele plastic dat daarin zit, breekt moeizaam af en hoopt zich snel op. Ook de microplastics die overblijven zijn schadelijk voor mens, dier en milieu. Non-profitorganisatie The Ocean Cleanup bestrijdt deze vervuiling met speciale schepen op zonne-energie: Interceptors.

Onderzoek voor meer impact

The Ocean Cleanup zoekt altijd naar manieren om nog meer positieve impact te maken op het milieu. Daarom deden ze een beroep op de IMVO-voucher voor onderzoek. Het doel: onderzoek naar het scheiden en recyclen van rivierafval in Indonesië. Met advies van SweepSmart toetste The Ocean Cleanup de haalbaarheid van deze missie. 

Waardevolle resultaten

Door het onderzoek heeft TOC nu beter voor ogen hoe het rivierafval in Indonesië kan worden gescheiden en gerecycled. Ze ontwikkelden een ontwerp voor systemen om afval te scheiden, dat afwijkt van gebruikelijke huishoudelijke systemen om dit te doen. 

Voor een succesvol vervolg werkt The Ocean Cleanup samen met lokale partners aan een productieketen voor rivierafval. Ook heeft de organisatie nu een beter idee van de kosten van systemen om afval te scheiden. Het bedrijf blijft constant werken aan een houdbaar en betaalbaar businessmodel. De tevredenheid met het onderzoek en de IMVO-voucher is dus heel groot. 

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.