RoffaBOP onderzoekt mogelijkheden om Surinaamse kansenburger de arbeidsmarkt op te helpen

RoffaBOP heeft een missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de maatschappij in te helpen. De in Rotterdam gevestigde stichting noemt deze mensen ‘kansenburgers’, omdat er kansen genoeg zijn voor hen om goed werk te vinden met de juiste coaching en praktijkonderwijs.

Met de ervaring die RoffaBOP sinds 2012 heeft opgedaan, wil de stichting zich inzetten voor een nieuw platform in Suriname: Het Ondernemers Kansenhuis. Want ook in Suriname valt veel impact te realiseren met dit begeleidingstraject. Daarom liet RoffaBOP onderzoek doen naar de mogelijkheden om de kansenburgers de markt op te krijgen met een nieuw platform.

Onderzoek

RoffaBOP onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van het ondernemers kansenhuis, om zo kansenburgers te kunnen matchen aan werkplekken in bijvoorbeeld de bouw. Zo een platform zou veel kansen kunnen bieden voor deze jongeren, maar ook voor de Surinaamse economie. Voord financiering van het onderzoek – uitgevoerd door lokale adviesbureaus – werd gebruik gemaakt van de regeling van de IMVO-voucher.

Resultaten

Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke middelen en partijen er nodig zouden zijn om de potentiële kansenburgers te helpen met het opdoen van praktijkervaring om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook is onderzocht welke bedrijven ruimte en behoefte hebben om werkplekken beschikbaar te stellen voor deze jongeren. Daarbij zijn er partijen gevonden die een rol kunnen spelen omtrent de social support en coaching van de jongeren gedurende het project. Ten slotte zijn financieringsmogelijkheden voor het project onderzocht.

Vervolgstappen

Dankzij de bevindingen van het onderzoek kon RoffaBOP starten aan een nieuwe fase, waarin de stichting potentiële partners benaderd om het project van de grond te krijgen. Het onderzoek heeft laat zien dat er geen tekort is aan werkplekken enerzijds en enthousiasme en talent van kansenburgers anderzijds. Nu is het aan RoffaBOP om deze twee te matchen met het nieuwe platform.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.