PaperWise wil ecologische voetafdruk van papier- en kartonproductie nog beter in kaart brengen

PaperWise is een papierproducent die verschil wil maken door landbouwafval als grondstof te gebruiken. Om stakeholders achter zich te krijgen moet het de milieu-impact van de productie en de bijbehorende voordelen inzichtelijk krijgen, om zo aan verdere verduurzaming te werken. Met een IMVO-voucher op zak en CE Delft als adviseur werd het productieproces beoordeeld en actie ondernomen.

Milieu impact van papier productie onder de loep 

PaperWise ziet waarde in het gebruik van landbouwafval. De papierproducent vermindert haar ecologische voetafdruk door samen met haar productiepartner kwalitatief en duurzaam papier en karton te produceren. Hoe krijg je andere spelers in de keten zo ver om hierin mee te gaan? Door de milieu-impact van de huidige productie inzichtelijk te maken en hen de toegevoegde waarde van afval als grondstof in te laten zien. Met de IMVO-Voucher kreeg PaperWise 50% van de advieskosten vergoed en onderzocht CE Delft het huidige productieproces en hoe de door hen voorziene optimalisaties vorm konden krijgen. 

Vruchten afwerpen in plaats van landbouwafval 

PaperWise had als doel om de productie circulair te maken en de CO2-uitstoot naar nul te brengen. Met onderbouwing van een Life Cycle Analysis kon PaperWise aan stakeholders laten zien welke positieve impact het gebruik van landbouwafval heeft. CE Delft onderzocht de toeleveringsketen waartoe landbouwgewassen, grondstoffenstroom, productieproces en transport voor papier- en kartonproductie behoorden. Zowel de inputs als outputs werden hierbij in overweging genomen waarmee de adviseur het effect op het milieu zichtbaar kon maken. Hiermee kreeg PaperWise de nodige handvatten toegereikt om de milieu impact verder te verlagen. 

Welke vervolgstappen neemt PaperWise 

Het onderzoek resulteerde in waardevolle inzichten voor de producent in Colombia. Het belangrijkste inzicht was de milieu impact die PaperWise kon besparen door van kolenenergie op groene energie over te stappen. Door de biomassacentrale op te schalen of verder uit te breiden konden zij 40 tot 50% van de milieu impact besparen. De aanbevelingen van CE Delft op gebied van waterverbruik, het reinigingsproces en afvalverwerking helpt de producent nog eens 20% van de milieu-impact besparen. Het doel is om de CO2-uitstoot volledig te neutraliseren en daarom zal er een langere tijd overheen gaan om deze doelen te realiseren. 

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.