LOT61 vermindert ecologische voetafdruk in de koffieketen

Het Amsterdamse Koffiebedrijf LOT61, wil inzicht in de exacte impact van hun leveranciersketen. Mede gefinancierd door de de IMVO-voucher voerde Green Insights een onderzoek uit naar de ecologische voetafdruk van de koffie van Lot61 én naar de mogelijkheden voor de verbetering van deze impact.

Het waterverbruik in de koffieketen

Allereerst is de toeleveringsketen van de koffiebonen van LOT61 uitgebreid in kaart gebracht, waaruit bleek bleek dat het grootste deel van de CO2-voetafdruk zich in de verwerkingsfase bevond. LOT61 kan door enkele concrete processen te verbeteren haar impact vergroten. Koffie wordt veelal verbouwd in regio’s met ‘waterstress’ terwijl de koffieplant veel water nodig heeft, daarom legt LOT61 extra nadruk op het terugdringen van het waterverbruik. Nu LOT61 waar in de waardeketen het meeste water wordt gebruikt, zijn er concrete plekken in de keten om het waterverbruik te verminderen.

Een gedragscode voor leveranciers

Het onderzoek resulteerde in de ontwikkeling van een gedragscode voor leveranciers: inclusieve verbetering. LOT61 heeft een aantal fundamentele milieu- en sociale normen opgesteld waaraan hun leveranciers moeten voldoen. Het bedrijf werkt samen met hun leveranciers via een ‘continue verbetering’-aanpak in plaats van de traditionele ‘checklist-gebaseerde’ aanpak, omdat ze hun leveranciers als hun bondgenoten zien en hetzelfde idee ook andersom willen zien.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.