Labl Fashion begeleidt boeren naar regeneratieve landbouw

Het verduurzamen en eerlijker maken van de kledingindustrie kost veel tijd. Het is bijvoorbeeld lastig te bepalen waar katoen vandaan komt, terwijl ketentransparantie juist essentieel is voor rechtvaardige handel en duurzamer grondstoffengebruik. Kledingmerk Labl Fashion zet zich al een tijdlang in voor een betere kledingindustrie. Na een eerder project gingen ze nu opnieuw aan de slag met de IMVO-voucher.

Uitdagingen voor de boeren

Bij het vorige project met de voucher werkte Labl samen met adviseur en expert re-Nature. Ze maakten een blauwdruk om boeren in Kenia te helpen met regeneratieve katoenteelt, met als doel om uiteindelijk ‘model farms’ op te zetten. Met het nieuwe IMVO-onderzoek zet het kledingmerk de volgende stap. Met re-Nature onderzocht Labl sociaal-economische omstandigheden en uitdagingen op het gebied van milieu.

De modelboerderij

Op basis van deze aspecten werkten ze een ontwerp van de modelboerderij uit. Vooral de volgende uitdagingen kwamen naar voren: waterstress, lage boombedekking, gebrek aan organische stof in de bodem, ontoereikend beheer van meststoffen en klimaatvariatie. Dit zijn de punten waarop de boeren ondersteuning krijgen om toe te werken naar regeneratieve landbouw. Zo bereiken zij meer productiviteit van gewassen en vee en een diverser inkomen.

Zaaien en oogsten

Als vervolg gaat Labl Fashion speciale werknemers (extension officers) aanstellen. Zij gaan de boeren begeleiden en technisch ondersteunen. Ook koopt Labl zaden van geschikte gewassen en variëteiten die ze gaan verdelen onder de boeren en blijft het bedrijf investeren in training. Zo blijven zij hun landbouwpraktijken ontwikkelen en verbeteren en oogsten zij het succes.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.