ECORⓇ schaalt zijn bio-based bedrijfsmodel op in India

Om in India geavanceerde groene panelen met een positieve sociale en milieu-impact te creëren, maakt ECORⓇ gebruik van rijststro, een bijproduct na de oogst van rijst. De ECORⓇ-technologie recycleert vezelrijke reststromen uit de landbouw, die anders worden verbrand of op stortplaatsen terechtkomen. De resulterende panelen zijn op biologische basis en kunnen niet-duurzame alternatieven zoals onbewerkt hout, MDF of spaanplaat vervangen. Het bedrijfsmodel van ECORⓇ heeft een enorme positieve impact op het milieu, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid, en verbetert tegelijk de bestaansmiddelen van de landbouwers en de regeneratieve landbouwpraktijken.

Onderzoek   

ECORⓇ gebruikte de IMVO-voucher voor de cofinanciering van een pilootstudie, die gericht was op het oprichten en engageren van een lokaal netwerk van producentenorganisaties van boeren. De werking van dit netwerk is essentieel voor het veiligstellen van de bevoorradingsketen en de levering van grondstoffen. De studie brengt ook de behoeften van de lokale markt in kaart.  

Resultaten   

Het project heeft geleid tot de uitbreiding van een relevant netwerk van belanghebbenden, kennis over sociale bedrijfsvoering in India, en nieuwe samenwerkingsverbanden met Farmer Producer Organizations en andere lokale partijen. Het heeft de levensvatbaarheid van de productie van biobased materiaal in Andhra Pradesh vergroot, met een positieve impact op het milieu, maar ook op de boerengemeenschappen door extra inkomen en werkgelegenheid. Tot slot maakt ECORⓇ, via haar lokale partner GVK, boeren bewust van regeneratieve landbouw, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbranden van gewassen.   

Volgende stappen   

Dit project heeft ECORⓇ geholpen om zich voor te bereiden op de beoogde groei van het bedrijf, aangezien het van plan is om meerdere ECORⓇ Living Factories te openen in India en daarbuiten. Bovendien blijft ECORⓇ zich inspannen om de kennis over MVO binnen zijn Indiase netwerk te vergroten.   

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.