ECOR onderzoekt verbetering van de luchtkwaliteit en inkomen in India

De slechte luchtkwaliteit in India is grotendeels te danken aan de landbouwsector. Bij het verwerken van biomassa na de oogst komen CO2 en andere vervuilende stoffen vrij. Het is een stille moordenaar zolang deze praktijken worden voortgezet, maar R&D Centre ECOR Global wil hier een einde aan maken.

Onderzoek

Vóór het onderzoek startte, initieerde MVO Nederland een Memorandum of Understanding met het doel om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor upcycling van biomassa. 16 partijen, waaronder ECOR Global, tekenden deze. Om dit onderzoek van de grond te krijgen vroeg ECOR Global een IMVO-voucher aan waarmee zij 50% van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur vergoed kregen. ECOR Global kon rekenen op samenwerkingspartner Wageningen Food & Biobased Research, waarmee zij de mogelijkheid onderzochten om biomassa opnieuw als grondstof te gebruiken voor de productie van ECOR Global panelen.

Van restproduct naar toegevoegde waarde

ECOR Global wilde onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan om een of meerdere ECOR Living Factories in India op te zetten die toekomstbestendig zijn en een positieve impact hebben op mens en milieu. ECOR Global testte of zij rijststro, een vorm van biomassa, om kunnen zetten in een vezel van hoogwaardige kwaliteit die het mogelijk moet maken om deze opnieuw als grondstof te gebruiken voor de productie van panelen. Een duurzaam alternatief voor het verbranden hiervan, wat de luchtkwaliteit verslechtert en serieuze gevolgen heeft voor het milieu en de volksgezondheid.

De cirkel is rond

De samenwerking met het Central Pulp & Paper Research Institute, Wageningen Food & Biobased Research en Papiertechnische Stiftung leidde tot een succesvol resultaat in de ontwikkeling van een paneel op basis van rijststro. In 2020 deed ECOR Global een nieuwe IMVO-voucher aanvraag waarmee zij – in samenwerking met Grameena Vikas Socitety for Rural Development en de lokale Farmer Producer Company – over konden gaan tot grootschalige productie. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Het levert een voordeel op voor het klimaat en dit helpt de boer aan een hoger inkomen. Die zien hun eigen potentiële winst normaal letterlijk in rook op gaan door rijststro te verbranden, terwijl het alternatief een nieuwe bron van inkomsten oplevert.

Over IMVO Nederland

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.