Deventer Koffie start pilot voor paddenstoelenteelt in Oeganda

Deventer Koffie is een Nederlands koffiemerk dat haar koffiebonen rechtstreeks aankoopt bij koffieboeren in Oeganda die produceren met respect voor het milieu. Deventer Koffie betaalt deze koffieboeren een faire prijs. Met de IMVO-voucher deed het bedrijf een onderzoek naar de mogelijkheid om ook jongeren in het land aan een inkomen te helpen.

Onderzoek

Deventer koffie heeft als doel om hun Oegandese koffieleveranciers méér te laten meedelen in de opbrengst van de koffie. Bijvoorbeeld door jongeren te helpen bij het starten van hun eigen bedrijf in de koffieketen. Deventer Koffie richt zich daarbij op het plattelandsgebied Kibinge waar koffieboeren verenigd zijn in een coöperatie. Één van de mogelijkheden voor het vergroten van de inkomsten van jongeren in het gebied, is het kweken van paddenstoelen. Deventer Koffie gebruikte de IMVO-voucher voor de financiering van een pilot voor het telen van paddenstoelen op restproducten van koffie.

De pilot

Het doel van het onderzoek was om een recept te ontwikkelen voor een geschikt en betaalbaar substraat voor het kweken van paddenstoelen. Dit gebeurt nu vaak op resten uit de katoenteelt, waarvoor men moet betalen. In het recept is gezocht naar toepassingen met ‘coffee husk’. Dat zijn de vliesjes van een koffieboon. Op deze manier krijgt dit restproduct een waardevolle bestemming en hebben de jongeren die deelnamen aan de pilot een bron van inkomsten. In de pilot is de samenwerking gezocht met de coöperatie van koffieboeren van Kibinge (KCFCS). Zij zijn nu partnerorganisatie voor Kibinge Mushroom Farmers Association, de organisatie die met deze pilot is opgericht. Aan de pilot hebben vijftien werkloze jongeren deelgenomen.

Resultaat

De pilot heeft een bruikbaar recept voor substraat opgeleverd waarin coffee husk wordt verwerkt. De opbrengst was twintig kilo aan paddenstoelen waarvan vijftien kilo is verkocht en de rest is gebruikt voor eigen consumptie. Dankzij het recept waarin alle processtappen zijn opgenomen, kunnen mensen zelf paddenstoelen telen zonder verdere training. Op deze manier hebben zij toegang tot gezond voedsel en kunnen zij met de verkoop van paddenstoelen extra inkomsten genereren. De deelnemers van de pilot hebben zicht verenigd in de Kibinge Mushroom Farmers Association en hebben de eerste stappen gezet om tot een regionale marktbenadering te komen.

Toekomst

De jongeren experimenteren nog met het verfijnen van het substraat en het verhogen van de opbrengsten. Dit doen zij onder begeleiding van een Oegandese trainer. Ook werken zij aan de versterking van de organisatorische en bedrijfsmatige positie van de Kibinge Mushroom Farmers Association en haar leden. Deventer Koffie heeft als doel het recept te verspreiden in Oeganda en daarbuiten en daarbij de paddenstoel als voedingsmiddel te promoten. Het recept bleek een bruikbare basis te zijn. Een kanttekening is wel dat het toepassen van het recept vraagt om lokale kennis. Zaken als vochtgehalte kunnen verschillen per gebied. Dit vraagt om lokaal praktijkonderzoek.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.