Circulaire kampioen SNEW breidt uit naar Ghana

SNEW verzameld ICT-materiaal in Nederland en verkoopt dit al dan niet refurbished door in ontwikkelingslanden. Met aandacht voor milieu, lokale economieën en sociale projecten voor onder meer invaliden, streven zij naar een grote impact. Voor het volgende project onderzochten zij de financiële haalbaarheid en Impact van een nieuwe entiteit in Ghana.

Onderzoek 

In de overweging om een nieuwe entiteit op te zetten in Ghana, vroeg het circulaire telecom en IT-bedrijf aan duurzaamheidsconsultant Wouter Verster om onderzoek te doen. Voor het evalueren van de business case is door Verster een model ontwikkeld, waarmee de financiële haalbaarheid én de impact van de entiteit in kaart is gebracht. Daarin kunnen CO2 besparingen in euro’s worden uitgedrukt. 

Ook de kansen en risico’s van de strategie om de Ghanese markt te betreden via een netwerk van Ghanese verkopers is onderzocht op basis van desktoponderzoek en veelvuldig contact met de lokale projectmanager van SNEW. 

Advies 

Het onderzoek van Wouter Verster liet zijn dat aantal zaken nodig moest worden herzien. De rol van de lokale manager vraagt om capaciteiten omtrent financiële administratie, organiseren en interpersoonlijke skills bij het opstarten van deze business. Om het project tot een succes te brengen wordt geadviseerd om de capaciteiten van het management daarop aan te laten sluiten daar waar die nu nog onvoldoende aanwezig zijn.   

Daarnaast werd uit het onderzoek duidelijk dat het logistieke proces rondom de uiteindelijke E-waste dat ontstaat, ingewikkeld is. Het is namelijk verboden – of kostbaar – om afval over landsgrenzen te transporteren. Een belangrijke aanbeveling was dan ook om verder onderzoek te doen naar alternatieven voor het plan om E-waste naar Nederland te transporteren voor verwerking. 

Vervolgstappen 

Naar aanleiding van het advies kijkt SNEW naar opties om te werken met lokale agentschappen, waardoor zij de kennis van de markt niet zelf in huis hoeven te hebben. Het nieuwe management kan zich dan vooral richten op administratieve zaken. Het plan is echter wel om weer voet aan de grond te krijgen wanneer de markt aantrekt. 

Verder moest het logistieke proces aan het einde van de levensduur van de telecom- en IT-producten opnieuw worden ingericht. Omwille van het milieu, lokale werkgelegenheid en om financiële redenen onderzoekt SNEW opties voor het recyclen van E-waste in Ghana. 

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.