CIRC maakt duurzame energie van etensresten en upcyclet de vergisters

Het bedrijf CIRC maakt BioTransformers die groente-, fruit- en etensresten (GFE) tot bruikbare groene energie omzet met een proces van vergisting. Zo benutten gebruikers lokaal de waarde van het GFE en dragen ze bij aan duurzame energievoorziening. Om dit proces verder te verbeteren deed Circ onderzoek met de IMVO-voucher naar de impact op mens en milieu via een LCA analyse.

Duurzame energie én productie

In die analyse is onder andere gekeken naar de impact van de productiefase, het transport, de gebruiksfase en end of life. Het onderzoek bracht naar voren dat de materiaalkeuze van de BioTransformer voor het gros van de impact zorgt. Bij de productie van BioTransformers zijn staal, aluminium, elektronica en HDPE nodig en deze grondstoffen hebben een flinke milieu-impact.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de CIRC BioTransformers hun eigen impact binnen korte tijd terugverdienen. Vanaf dit punt hebben de CIRC biovergisters volledige netto positieve invloed op het milieu. Circ streeft er echter naar om de duurzame terugverdientijd nog verder te verkorten. De aanbeveling uit het rapport is daarom om de R-ladder, met strategieën voor duurzaam grondstoffengebruik, verder te gaan toepassen op het model BioTransformer 200. Zo ontstaat aan het eind van de levensduur van het apparaat nog een nieuwe, hoogwaardige toepassing van de schaarse grondstoffen.

We zijn erg tevreden met het resultaat, de adviseur van Dispersed heeft alles tot in detail uitgezocht

Myriam Southgate, CIRC b.v.

Voedingsbodem voor meer duurzaam succes

Behalve het rapport met bruikbare inzichten leverde het onderzoek Circ ook een goede dialoog op met hun producent in de keten. Circ zal mede op basis van de levenscyclusanalyse een 2.0 versie gaan ontwikkelen van de vergister. Meer duurzaam succes ligt dus in het verschiet.

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met MVO Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.