Wie is Fenna Cerutti?

Als sectormanager Infra en Drinkwater brengt Fenna Cerutti duurzame ondernemers samen, faciliteert ze het maken van duurzame keuzes en verbindt ze opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar om te zorgen voor duurzame inkoop.

Wat Fenna ziet is dat de vraagstukken binnen de infrastructuur- en drinkwatersector uiteindelijk allemaal tegen de grenzen van de fysieke ruimte aanlopen. Ze heeft een integrale visie op ruimtevraagstukken die uitgaat van de vraag ‘welke waarde creëren we hiermee voor wie?’ En die begint met ‘wat kan hier op deze plek’ in plaats van ‘wat moet hier volgens het plan’. Hiervoor is samenwerking tussen partijen nodig – en precies dát tot stand brengen is wat Fenna bij MVO Nederland doet. Ze begeleidt in haar rol als sectormanager de coalitie Groene Netten en Blauwe Netten. Beide netwerken bestaan uit een vaste groep bedrijven, de infrabeheerders en de 10 drinkwaterbedrijven van Nederland, die samenwerken om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Fenna verschijnt van tijd tot in de media. Enkele voorbeelden:

  • “We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt.” Op Biojournaal over het onderzoek van Natuur en Milieu dat ons water steeds verder vervuild raakt.

  • “Om ons water te redden moeten we verder kijken dan onze eigen vijver” over samenwerking in de drinkwatersector in Waterforum.

Fenna Cerutti interviewen of op jouw event?

Interview- en sprekersaanvragen voor Fenna Cerutti gaan via pr-adviseur Karin Jurgens: k.jurgens@mvonederland.nl.