Bermtoerismeborrel: op naar natuurinclusieve infrastructuur met het sectorakkoord

  • Dit evenement is geweest

Dit event is geweest

Het is 2040. Spoorwegen, dijken, waterwegen en nutsvoorzieningen zijn onderdeel van een bloeiend natuurnetwerk. Ecoducten, kruidenrijke graslanden, faunapassages, stapstenen en schuilplaatsen schieten als paddenstoelen uit de grond. De biodiversiteit is flink verbeterd, in ieder geval ten opzichte van 2024. Terug naar dit jaar. Het jaar waarin infrabedrijven gezamenlijk afspreken om hun areaal — maar liefst acht procent van Nederland — verder in te zetten voor biodiversiteitsherstel. Want dát is wat we tijdens deze netwerkborrel gaan doen.

Koplopers uit de infrasector komen samen om de ambities voor natuurinclusieve infrastructuur te onderstrepen. Met het ondertekenen van een sectorakkoord natuurinclusieve infrastructuur zorgen we ervoor dat opdrachtgevers, opdrachtnemers, infrabeheerders, aannemers, ingenieursbureaus en hoveniers gaan samenwerken. Het doel? De infrastructuur van Nederland als belangrijke spil in een natuurinclusieve samenleving. Hierin brengt de infrastructuur geen significante schade aan soorten en ecosystemen, en draagt het juist substantieel bij aan natuurherstel en -ontwikkeling.

Programma

  • 15.30 uur | Inloop

  • 16.00 uur | Optioneel: een bermwandeling met een ecoloog waardoor je meer over de locatie leert en ervaart hoe infrastructuur kan bijdragen aan natuur

  • 16.30 uur | Plenaire start met een presentatie van Collectief Natuurinclusief - domeinen Infra en Energie

  • 16.45 uur | Ondertekening sectorakkoord natuurinclusieve infrastructuur

  • 17.00 uur | Start dialoog over het gezamenlijk verder brengen van de ambities

  • 17.30 - 19.00 uur | Voortzetting dialoog tijdens de bermtoerismeborrel en buiten bites

Dit is waarom je hierbij wilt zijn

🖊️ Onderteken het sectorakkoord voor natuurinclusieve infrastructuur
🌼 Vervul een voorbeeldfunctie binnen je sector
🎓 Leer en verbind met andere natuurinclusieve infrabeheerders

Voor wie is dit interessant?

Voor directeuren, bestuurders en andere figuren met een beslissende rol uit de wereld van infrabeheer.

Sprekers op dit event

Eveline Buter

Director Witteveen+Bos en domeinleider Infrastructuur - Collectief Natuurinclusief

Marjolein de Gorter-Manhoudt

Directeur Large Projects NL TenneT en domeinleider Energie – Collectief Natuurinclusief

Schrijf je in 👇

Misschien vind je dit ook interessant

Community of Practice: aan de slag met due diligence en ketenverantwoordelijkheid

In deze Community of Practice kom je vijf keer met dezelfde groep bij elkaar om te werken aan ketenverantwoordelijkheid binnen je organisatie.
woensdag 27 november 2024 - donderdag 20 maart 2025
Wisselende locaties

Community of Practice: aan de slag met je Klimaatstrategie

donderdag 26 september 2024 - woensdag 11 december 2024
14:00u - 17:00u
Omgeving Utrecht

Voor Partners

GBN Connect: live meet-up

Elkaar ontmoeten, nieuwe samenwerkingen aangaan en inspiratie opdoen – enkele mogelijke gevolgen van het bijwonen van de GBN Connect, dit keer live.
woensdag 18 september 2024
14:00u - 18:30u
Bekijk alle Events

Doe mee met MVO Nederland

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij MVO Nederland. Ben je werkzaam bij mkb of grootbedrijf ? En wil je samen met andere bedrijven werken aan de nieuwe economie? Word dan partner.