10 mvo-vragen aan Anja Cichowlas, programmamanager duurzaamheid bij Kruitbosch

“De rol van mvo-manager is een diverse” concludeert Anja Cichowlas na twee jaar als programmamanager duurzaamheid bij fietsenspecialist Kruitbosch. Om te groeien in haar rol, nam ze deel aan de MVO Expeditie van 2023. Ter ere van het 10-jarige jubileum stellen we Anja tien vragen over haar ervaringen tijdens de MVO Expeditie en de uitdagingen die ze ziet binnen haar werkveld en dat van mvo-managers in het algemeen.

I. Waarom deed je mee aan de MVO Expeditie?

“Eigenlijk wilde ik vorig jaar al meedoen” begint Anja enthousiast. “Na jaren in de duurzaamheidsconsultancy ben ik strategisch en inhoudelijk vlak een expert, maar het stukje markttransformatie, gedragsverandering, organisatieverandering en draagvlak creatie binnen een organisatie; daar wilde ik meer van weten. Het kwam heel mooi terug in de MVO Expeditie omdat de focus lag op vragen als ‘hoe ziet de rol van mvo-manager eruit’, ‘wat heb je nodig om het systeem te veranderen en met wie moet je dat doen?’.

2. Wat doe je als programmamanager duurzaamheid bij Kruitbosch?

“Kruitbosch is een Nederlands familiebedrijf dat zich specialiseert in fietsen en fietsonderdelen. Als programmamanager duurzaamheid houd ik me bezig met het maken en uitrollen van duurzaamheidsbeleid. Samen met een team van duurzaamheidsambassadeurs houden we in de gaten wat de negatieve en positieve effecten van onze activiteiten zijn op mens en milieu. Hier proberen we op te sturen, zodat de ecologische voetafdruk van onze producten en onze organisatie kleiner wordt. Tegelijk werken we ook aan het welzijn van onze medewerkers en transparantie in de keten – ook zaken die bij mvo horen, om maar aan te tonen hoe breed dit werkveld is.”

3. Wat leverde de opleiding jou op?

“De grootste eyeopener uit de MVO Expeditie is dat ik nu in zie dat het MVO vak heel divers is en om verschillende competenties in verschillende fases van de duurzaamheidsreis vraagt. Daarom moet je niet alles in je eentje willen doen, weet ik nu. Uiteindelijk zijn we bezig met maatschappelijke uitdagingen waar we met z’n allen aan werken. Maar ook de praktische handvatten voor het voeren van gesprekken met het bestuur of het doorvoeren van verandering binnen een organisatie waren voor mij heel waardevol.”

4. Wat heb je geleerd in de Expeditie en gebruik je over 10 jaar nog?

“Ik hoop in ieder geval dat we over tien jaar een stuk verder zijn in de transitie” lacht Anja. “Duurzaam ondernemen als nieuwe normaal, en volledig geïntegreerd in elke functie. Maar iets wat over tien jaar na de expeditie nog steeds van pas komt, is de kennis over authentiek leiderschap. Dat wat je als mens belangrijk vindt, uitstralen naar wat je zakelijk wilt bewerkstelligen. Ongeacht waar we staan in de duurzaamheidstransitie, zal de kennis van hoe je veranderingen managed of juist niet kan managen relevant zijn.”

5. Waar pas je de lessen uit de MVO Expeditie nu al toe?

“In de gesprekken die ik voer met ons bestuur en management gebruik ik nu meer mijn ‘morele kompas’ naast de feitelijke cijfers en KPI’s. Ik merk dat dat waardevol is in de mindset-shift die we nodig hebben om in actie te komen voor een duurzamere wereld. Daarnaast probeer ik het talent om me heen te zien en beter te benutten. Zie ik dat iemand ergens veel beter in is dan ik? Dan geef ik dat uit handen en creëren we samen meer draagvlak.”

6. Waar ligt voor jullie de grootste uitdaging om te verduurzamen?

“Op ketentransparantie en de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen we nog grote stappen maken. Wij produceren niet zelf maar kopen spullen in en laten dingen maken, dus grip krijgen op de keten is een uitdaging. Op den duur willen we meer in eigen hand nemen, maar daar zijn nog wel de nodige aanpassingen voor nodig.”

7. Wat is volgens jou een grote misvatting als het gaat om het verduurzamen van je bedrijf

“Dat we ooit klaar zijn met verduurzamen! Verduurzamen is een continu proces, waarbij we onszelf steeds moeten afvragen of we nog de juiste dingen doen. Maar het ‘we doen het nooit goed’-argument is geen reden om dan maar niets te doen. Als we met z’n allen kleine stappen zetten wordt de impact vanzelf groot.”

8. Welke verandering verwacht je de komende 10 jaar op fietsgebied?

“Op het gebied van circulariteit zie ik veel kansen, ondanks dat een fiets aan veel slijtage onderhevig is. Wat mij betreft maken we bijvoorbeeld over tien jaar geen nieuwe fietsframes meer, maar kunnen we de bestaande hergebruiken. Een kwalitatief goed frame gaat technisch langer mee dan hij op dit moment wordt gebruikt.”

9. Wie zou de MVO Expeditie ook echt moeten volgen?

“Ik zou deze opleiding zelfs bestuurders aanraden. Je leert om richting te bepalen voor je bedrijf en maakt een persoonlijke reis op het gebied van leiderschap.”

10. Tot slot: heb je nog tips voor andere mvo-managers?

“Het is een valkuil om te denken dat mvo-managers voor alles omtrent duurzaamheid verantwoordelijk zijn. Je kan nooit alle competenties voor iedere fase in de duurzaamheidstransitie bezitten. Kijk daarom naar wie je kan ondersteunen en aanvullen, zodat je samen je doel bereikt. En daarbij: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De fietsindustrie kan bijvoorbeeld nog veel leren van de textielindustrie of de bouw, waar al stappen op het gebied van duurzaamheid zijn gezet die wij nog moeten zetten. Laten we van elkaars ervaringen leren om de transitie te versnellen.”