Transparante Ketens

7. Als we bij onze leveranciers misstanden constateren, gaan we daar altijd over in gesprek. Als de situatie niet verbetert, zoeken we een andere leverancier.

7. Als we bij onze leveranciers misstanden constateren, gaan we daar altijd over in gesprek. Als de situatie niet verbetert, zoeken we een andere leverancier.
0-3: Je bent hier niet mee bezig en reageert hoogstens op wetgeving of eisen van klanten.
4: Je hebt wel plannen, maar nog geen concrete stappen gezet.
5: Je hebt eerste stappen gezet, maar vooral dankzij (een) enthousiaste medewerker(s).
6: Je doet projecten, maar een uitgewerkte en samenhangende strategie ontbreekt.
7: Je zet stappen en hebt een solide strategie om duurzame doelen te halen.
8: Je hebt een duurzaamheidsstrategie en rapporteert daarover op website of in jaarverslag.
9: Je behoort tot de koplopers, gaat proactief te werk en betrekt anderen bij je ambities.
10: Je bedrijf is de nummer-één in Nederland.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nooit Altijd
Geef een zo goed mogelijke inschatting van waar jouw bedrijf staat op een schaal van 0 tot 10.