Groene Energie

14. Onze klimaatdoelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen in het Parijs-akkoord.

14. Onze klimaatdoelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen in het Parijs-akkoord.
0-3: Je bent hier niet mee bezig en reageert hoogstens op wetgeving of eisen van klanten.
4: Je hebt wel plannen, maar nog geen concrete stappen gezet.
5: Je hebt eerste stappen gezet, maar vooral dankzij (een) enthousiaste medewerker(s).
6: Je doet projecten, maar een uitgewerkte en samenhangende strategie ontbreekt.
7: Je zet stappen en hebt een solide strategie om duurzame doelen te halen.
8: Je hebt een duurzaamheidsstrategie en rapporteert daarover op website of in jaarverslag.
9: Je behoort tot de koplopers, gaat proactief te werk en betrekt anderen bij je ambities.
10: Je bedrijf is de nummer-één in Nederland.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helemaal oneens Helemaal eens
Geef een zo goed mogelijke inschatting van waar jouw bedrijf staat op een schaal van 0 tot 10.