Inclusief Ondernemen

11. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de maatschappij of regio waarin we gevestigd zijn.

11. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de maatschappij of regio waarin we gevestigd zijn.
0-3: Je bent hier niet mee bezig en reageert hoogstens op wetgeving of eisen van klanten.
4: Je hebt wel plannen, maar nog geen concrete stappen gezet.
5: Je hebt eerste stappen gezet, maar vooral dankzij (een) enthousiaste medewerker(s).
6: Je doet projecten, maar een uitgewerkte en samenhangende strategie ontbreekt.
7: Je zet stappen en hebt een solide strategie om duurzame doelen te halen.
8: Je hebt een duurzaamheidsstrategie en rapporteert daarover op website of in jaarverslag.
9: Je behoort tot de koplopers, gaat proactief te werk en betrekt anderen bij je ambities.
10: Je bedrijf is de nummer-één in Nederland.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helemaal oneens Helemaal eens
Geef een zo goed mogelijke inschatting van waar jouw bedrijf staat op een schaal van 0 tot 10.